Dyplomacja - Gdańsk Gdynia Sopot

Studia w Trójmieście

dyplomacja

Odkryj dyplomację w Gdańsku Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.08.2022

Dyplomacja studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku dyplomacja w Trójmieście to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dyplomacja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dyplomacja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | Dyplomacja Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim w trybie stacjonarnym. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Dyplomacja - Gdańsk Gdynia Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek dyplomacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Dyplomacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dyplomacja

Uczelnie, gdzie dyplomacja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek dyplomacja w Gdańsku?

Studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w rekrutacji na kierunek dyplomacja w Gdańsku powinni zdać egzamin maturalny z biologii, chemii, filozofii, fizyki, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii sztuki, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dyplomacja w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dyplomacja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DYPLOMACJA?

Dyplomacja to ogół czynności prowadzonych przez reprezentantów konkretnego kraju, w celu zawarcia umów handlowych czy pozyskania wsparcia na różnorodnych płaszczyznach, a także rozwiązywania zaistniałych konfliktów w sposób pokojowy.

Dyscyplina ta wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu wszystkich aspektów funkcjonowania państwa oraz znajomości międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej. Dlatego też specjaliści z tego obszaru powinni uzyskać kompleksowe przygotowanie zawodowe, czym zajmuje się kierunek dyplomacja w Gdańsku.

Idealnymi kandydatami na studia humanistyczne będą osoby o wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, politycznych, gospodarczych, socjologicznych, prawnych czy ekonomicznych. Dodatkowym atutem będzie doskonała znajomość współczesnej sytuacji międzynarodowej oraz stosunków Polski z innymi krajami. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to koniecznie weź udział w rekrutacji na kierunek dyplomacja w Gdańsku.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku dyplomacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku dyplomacja w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Dyscyplina, jaką jest dyplomacja ma niezwykle długą i bogatą tradycję, a opanowanie jej zasad i wykładników jest prawdziwą sztuką. Umożliwiają to studia, na które wciąż decyduje się wiele studentów w całej Polsce. Biorąc pod uwagę tego typu tendencje, uczelnie w Gdańsku coraz częściej decydują się na wprowadzenie studiów humanistycznych do swoich ofert kształcenia. Dokładną listę uczelni, na których możesz realizować kierunek dyplomacja znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek będą mogli ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk socjologicznych, prawniczych, ekonomicznych, gospodarczych czy politycznych. Jako student, zaznajomisz się z międzynarodową sytuacją gospodarczą i polityczną, a także dowiesz się więcej na temat pozycji naszego kraju na arenie światowej. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • wstęp do nauki o polityce
 • protokół dyplomatyczny
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • komunikacja międzykulturowa
 • prawo międzynarodowe

 

Jako że znajomość języków obcych jest jest koniecznością w zawodzie dyplomaty, w programie kształcenia przewidziano dwa lektoraty, na których nauczysz się języka angielskiego i francuskiego. Oprócz bloku podstawowego, studenci będą musieli zrealizować jedną spośród dwóch dostępnych specjalizacji, których listę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku Dyplomacja w Trójmieście

Studia na kierunku dyplomacja w Trójmieście trwają 3 lata (studia I stopnia).

Dyplomacja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DYPLOMACJA?

Kierunki studiów w Gdańsku, dzięki swojemu interdyscyplinarnemu i dopasowanemu do współczesnych realiów programowi nauczania, kształcą specjalistów doskonale przygotowanych dop pracy w wielu, prężnie rozwijających się branżach.

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w służbie państwowej, dyplomatycznej i konsularnej. Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik administracji lokalnej, organów samorządowych czy organizacji społeczno-politycznych.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z placówkami kulturalno-oświatowymi lub fundacjami. Uzyskaną wiedzę z powodzeniem wykorzystasz w zawodzie specjalisty do spraw międzynarodowych, a także na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. Absolwenci często decydują się na zatrudnienie w:

 • mediach
 • redakcjach czasopism
 • wydawnictwach naukowych

 

Dobrym rozwiązaniem może być kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Gdzie studiować na kierunku dyplomacja w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Uczelnie na których można studiować kierunek dyplomacja w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek dyplomacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych UG) stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Dyplomacja w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dyplomacja Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dyplomacja Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dyplomacja w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Kierunki humanistyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

dyplomacja
filozofia
logopedia
rosjoznawstwo
sinologia
slawistyka
socjologia
Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia