Chemia

Chemia

Chemia

07.02.2022

Chemia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • matematyka
 • chemia nieorganiczna
 • chemia kwantowa
 • chemia analityczna
 • chemia organiczna
 • fizykochemia ciała stałego
 • biochemia

 

Chemia jest dyscypliną, która niektórym sprawia kłopoty. Wydaje się skomplikowana, niezrozumiała, ale ma to swoje uzasadnienie. Jakie? Nazwa dziedziny wywodzi się z języka greckiego, w którym słowo „chēmeía” oznacza „magię”. Po raz pierwszy podobnie brzmiącego terminu użył w swych pismach działający w IV wieku naszej ery w Aleksandrii Zosimos z Panopolis, a początki chemii jako samodzielnej dyscypliny naukowej przypadają na drugą połowę XVII wieku, kiedy to Robert Boyle opublikował dzieło „The Sceptical Chymist”, w którym określił pierwiastki chemiczne jako trwałe, proste substancje niedające się rozłożyć na składniki. Brzmi magicznie? Dla niektórych na pewno tak. Od tamtego czasu chemia nie tylko zmieniła swoje zasady, ale i cały świat, a dzisiaj należy do najważniejszych dyscyplin naukowych. Chcąc zgłębić jej przestrzeń warto wybrać się na Uniwersytet Gdański, gdzie Chemia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Absolwenci kierunku, w późniejszej pracy zawodowej, powinni umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa- w szczególności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Ogromnym atutem kierunku jest to, iż zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie, a studenci mogą odbywać staże i praktyki studenckie w zakładach pracy z pomorskiego otoczenia gospodarczego. Studia pierwszego stopnia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym, natomiast studia drugiego stopnia dzielą się na stacjonarnej i niestacjonarne.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Chemia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: chemia ogólna, matematyka, chemia nieorganiczna, chemia kwantowa, chemia analityczna, chemia organiczna, fizykochemia ciała stałego, biochemia, chemia fizyczna, metody separacyjne, technologia chemiczna, stereochemia związków organicznych, analiza chemiczna związków biologicznie czynnych, mikrobiologia, chemia polimerów.

Studenci omawianego kierunku kształcą się w różnych zakresach. Zgłębiają między innymi zagadnienia chemii kosmetycznej, chemii leków, chemii biomedycznej, czy analityki i diagnostyki chemicznej. Z pokaźnym bagażem umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach analitycznych, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach kontrolno- pomiarowych, jak również w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi.

 

Opinie

Studia w Gdańsku dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Chemię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Julia, studentka Chemii mówi:

„Chemia to pasjonująca dziedzina, bez której rozwój różnorodnych dyscyplin, przemysłu, czy medycyny byłby niemożliwy. Studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ uczelnia ta posiada świetne warunki do rozwijania się w tej dziedzinie, a większość zajęć posiada charakter praktyczny.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Gdańsk

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych oraz chemicznych,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • zarządzania chemikaliami,
 • technologii chemicznej,
 • chemii leków,
 • modelowania i projektowania procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach kontrolno- pomiarowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)