Chemia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Chemia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Chemia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

chemia

Odkryj chemię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Chemia studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku chemia w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Chemia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek chemia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie chemia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek chemia w Gdańsku?

Aby zostać studentem kierunku chemia w Gdańsku powinieneś zdać egzamin maturalny m.in. z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii, fizyki.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku chemia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia, 
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka

Dodatkowym atutem będą także osiągnięcia w olimpiadach i konkursach naukowych.Dokładne i aktualne wymagania rekrutacyjne znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku chemia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

CHEMIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek chemia na poszczególnych uczelniach

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

CHEMIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
240
II stopnia:
120
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
38,16
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
17.10
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Gdzie studiować na kierunku chemia w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek chemia w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki chemiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA?

Chemia to nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji oraz przemiany zachodzące między nimi. Dyscyplina ta jest wykorzystywana w wielu różnorodnych gałęziach gospodarki i przemysłu, przede wszystkim w medycynie, farmacji czy branży spożywczej. Dlatego też niezwykle ważne jest kształcenie specjalistów w tej dziedzinie, którzy posiadaliby rozwiniętą wiedzę chemiczną i umiejętność jej praktycznego zastosowania. Odpowiedzią na tego typu potrzeby, stawiane przez obecny rynek pracy, jest kierunek chemia w Gdańsku.

Idealnymi kandydatami na studia chemiczne w Gdańsku będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z zakresu nauk chemicznych, technicznych i ścisłych. Istotną kwestią jest także posiadanie odpowiednich predyspozycji, takich jak zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność czy umiejętności organizacyjne. Jeżeli spełniasz powyższe warunki i chciałbyś zdobyć przyszłościowe wykształcenie, to studia na kierunku chemia w Gdańsku będą dla ciebie najlepszym wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku chemia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku chemia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako że studia chemiczne zdobywają coraz większą popularność wśród studentów, to również uczelnie w Gdańsku zdecydowały się na wprowadzenie ich do swoich ofert kształcenia. Obecnie kierunek chemia możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Aby dokonać właściwego wyboru, przed przystąpieniem do rekrutacji, powinieneś dokładnie zapoznać się z ofertami tych dwóch ośrodków akademickich.

Program nauczania może się nieznacznie różnić w zależności od wybranej uczelni, jednak tematyka zajęć będzie oscylować głównie wokół nauk ścisłych, chemicznych czy biologicznych. W trakcie zajęć ugruntujesz i pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą:

 • chemii
 • biotechnologii
 • matematyki
 • technologii chemicznej

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także cenne umiejętności praktyczne związane z obsługą specjalistycznej aparatury czy wykorzystaniem technologii informatycznych w pracy zawodowej. Ponadto, wszyscy studenci będą musieli zrealizować obowiązkowe praktyki, dzięki którym zdobędą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

Ile trwają studia na kierunku Chemia w Trójmieście

Studia na kierunku chemia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Studia w Gdańsku, dzięki swojemu ciekawemu i dopasowanemu do realiów współczesnego świata programowi nauczania, kształcą specjalistów, którzy doskonale odnajdują się na obecnym rynku pracy. Także absolwenci chemii mogą liczyć na wiele ciekawych ofert zawodowych.

Po ukończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w przemyśle:

 • chemicznym
 • farmaceutycznym
 • spożywczym

 

Gdzie wykorzystasz swoją wszechstronną wiedzę chemiczną. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami farmaceutycznymi lub przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Zdobycie odpowiedniego przygotowania pedagogicznego umożliwi Ci pracę w zawodzie nauczyciela chemii na wszystkich szczeblach edukacji.

Ponadto, absolwenci często decydują się na zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach czy ośrodkach naukowo-badawczych. Interesującym rozwiązaniem może być także kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)