Genetyka i biologia eksperymentalna

Genetyka i biologia eksperymentalna

Genetyka i biologia eksperymentalna

07.02.2022

Genetyka i biologia eksperymentalna – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • cytologia
 • chemia organiczna
 • mikrobiologia ogólna
 • podstawy genetyki człowieka
 • geny i populacje

 

Genetyka jest dziedziną biologii, która opisuje prawa dziedziczenia i zmienności. Za jego twórcę uznaje się Gregora Johanna Mendla, który w 1866 roku odkrył podstawowe prawa przekazywania cech dziedzicznych i postawił hipotezę istnienia jednostek dziedziczności. Nietrudno odgadnąć, że genetyka jest dziedziną niezwykle szeroką, a pojęcia jakimi się posługuje mogą być niezrozumiałe dla osób niezainteresowanych biologią i medycyną. Do tego grona nie należą na pewno kandydaci na kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna, który można podjąć na Uniwersytecie Gdańskim na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w działalności badawczo- rozwojowej. Studenci poznają zagadnienia z zakresu genetyki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, mikrobiologii medycznej i przemysłowej, nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, jak również zaznajamiają się z tendencjami kierunków badań, w szczególności w obszarze problematyki chorób cywilizacyjnych i metodologii tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi, poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska. Genetyka i biologia eksperymentalna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: chemia ogólna, cytologia, chemia organiczna, mikrobiologia ogólna, podstawy genetyki człowieka, geny i populacje, molekularna fizjologia roślin, fizyka z elementami biofizyki, podstawy zarządzania projektami, genetyka molekularna bakterii, mechanizmy patogenezy mikroorganizmów, podstawy immunologii komórkowej i molekularnej, techniki obrazowania, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna i wprowadzenie do biologii syntetycznej, medyczne zastosowania genetyki populacyjnej, biochemiczne podstawy ekspresji genów.

Kształcenie w ramach omawianego kierunku dostarcza szerokiej i specjalistycznej wiedzy. Prowadzi do zrozumienia molekularnych, biochemicznych i biofizycznych podstaw funkcjonowania organizmów, a także interakcji między organizmami a środowiskiem. Prowadzi także do interesującego życia zawodowego. Po ukończeniu nauki można znaleźć zatrudnienie między innymi w biomedycznych firmach badawczo- rozwojowych, firmach farmaceutycznych, firmach kosmetycznych, firmach biotechnologicznych, firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną, placówkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą razem ogromną przestrzeń edukacyjną, w której każdy znajdzie dyscyplinę odpowiadającą własnym zainteresowaniom. Uczelnie proponują bogate oferty dydaktyczne, a omawiana przez nas szkoła wyższa przoduje w tych standardach. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Patrycja, studentka Genetyki i biologii eksperymentalnej mówi:

„Uniwersytet Gdański wyróżnia się kierunkami studiów, specjalnościami, praktykami, a także gronem wspaniałych wykładowców. Tutaj każdy odnajdzie swoje miejsce, otrzyma świetne warunki do rozwijania zainteresowań i umiejętności, a także przygotuje się do przyszłego życia zawodowego.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA - ważne informacje

Genetyka i biologia eksperymentalna studia Gdańsk

Genetyka i biologia eksperymentalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Genetykę i biologię eksperymentalną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biochemicznych podstaw ekspresji genów,
 • genetyki molekularnej bakterii,
 • genetyki człowieka,
 • inżynierii genetycznej,
 • embriologii człowieka,
 • współczesnych aspektów immunologii doświadczalnej,
 • biologii komórki nowotworowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna:

Absolwent kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • biomedycznych firmach badawczo- rozwojowych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną,
 • placówkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)