Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

07.02.2022

Wiedza o teatrze – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku wiedza o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku wiedza o teatrze w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wiedza o teatrze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia teatru
 • teatr powszechny- współczesność
 • teatr polski- współczesność
 • arcydzieła dramatu polskiego XX wieku
 • arcydzieła dramatu powszechnego XX wieku
 • dramaturgia XXI wieku

 

Opowiadanie o teatrze może być niezwykle trudne. W jakich słowach ująć atmosferę, a nawet, jak uważają niektórzy, magię, która wkrada się między ściany podczas spektaklu? Teatr i wszystko co z nim związane jest wyjątkowe, trochę tajemnicze, a nawet intymne. Śmiało można powiedzieć, że sztuka teatralna wprowadza nas do innego świata. Chcąc poznać go bliżej warto wybrać kierunek Wiedza o teatrze, który realizowany jest na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Wiedza o teatrze proponowany przez Uniwersytet Gdański umożliwia poznanie kultury teatralnej regionu, podstaw pedagogiki teatru, reguł zarządzania kulturą i projektami teatralnymi. Studenci uczestniczą w cyklu warsztatów aktorskich, reżyserskich, scenograficznych, teatrologicznych i związanych z teatrem dla dzieci i młodzieży. Zdobywają też kompleksową wiedzę z zakresu historii i teorii teatru, antropologii widowisk, performatyki oraz zyskują dobrą orientację w zakresie innych sztuk wizualnych, jak film, nowe media czy sztuki plastyczne.  Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: historia teatru, teatr powszechny- współczesność, teatr polski- współczesność, arcydzieła dramatu polskiego XX wieku, arcydzieła dramatu powszechnego XX wieku, dramaturgia XXI wieku, języki teatru, artystyczne teorie teatru, poetyka dramatu, analiza widowiska teatralnego, historia sztuki, teatr telewizji, teatr wśród nowych mediów, antropologia widowisk, kultura żywego słowa, stylistyka tekstów krytycznoteatralnych, literatura XX i XXI wieku.

Ukończenie studiów na kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia podjęcie pracy w różnorodnych przestrzeniach zawodowych- od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, promocję medialną i reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą i projektami artystycznymi oraz obsługę portali internetowych o profilu kulturalnym. Studia ułatwiają również debiut na profesjonalnych i niezależnych scenach Trójmiasta oraz prowadzenie działalności teatralnej o charakterze animacyjnym, pedagogicznym i edukacyjnym w instytucjach kulturalno- oświatowych związanych z kulturą widowiskową.

 

Opinie

Wiedza o teatrze to kierunek skierowany do osób zainteresowanych sztuką, nie tylko teatralną. Chcąc podjąć naukę warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, która prowadzi kształcenie w tym zakresie. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Magda, studentka Wiedzy o teatrze mówi:

„Teatr to moja pasja, moje hobby, ogromna miłość. Studiuję Wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim, aby tą pasją zarażać innych. „

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

WIEDZA O TEATRZE - ważne informacje

Wiedza o teatrze studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii teatru,
 • interpretacji tekstu literackiego,
 • artystycznych teorii teatru,
 • organizacji projektów teatralnych,
 • zarządzania teatrem,
 • marketingu, reklamy i public relations.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wiedza o teatrze:

Absolwent kierunku Wiedza o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • teatrach,
 • instytucjach kulturalno- oświatowych,
 • agencjach artystycznych,
 • impresariatach,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)