Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

07.02.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • rodzina a niepełnosprawność
 • historia kształcenia specjalnego
 • psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii
 • metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju

 

Pedagogika jest dziedziną zajmującą się kształceniem, wychowywaniem i wspieraniem. Posiada wiele gałęzi, a jedną z nich jest Pedagogika specjalna, która ostatnimi laty niezwykle prężnie się rozwija. Przedmiotem jej działań jest również kształcenie i wychowywanie, ale podmiotem są osoby wymagające określonego wsparcia z uwagi na różnorodne bariery, uniemożliwiające im kształcenie się w standardowy sposób, jak i też przejawiające wyjątkowe zdolności, wykraczające ponad pewne ramy.

Kierunek Pedagogika specjalna realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także prowadzi do nabycia kompetencji profilaktyki, diagnozowania, czy terapii trudności w uczeniu się. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: psychologia społeczna, rodzina a niepełnosprawność, historia kształcenia specjalnego, psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii, metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju, komunikacja alternatywna i wspomagająca, metody terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną, diagnoza dla niepełnosprawności, muzykoterapia, pedagogika porównawcza, praca z rodziną małego dziecka.

Studenci Pedagogiki specjalnej rozwijają umiejętności nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach. Biorą udział w pracach studenckich kół naukowych, praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych, działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego, czy programach wymiany międzynarodowej.

Czym charakteryzują się absolwenci kierunku? Przygotowani są do pracy terapeuty dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,  pracy specjalisty do spraw rewalidacji, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, a także do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, i ich rodzinami. Będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, specjalnych ośrodkach szkoleniowych, placówkach rehabilitacji społecznej, placówkach rehabilitacji zawodowej.

 

Opinie

Gdańsk jak na stolicę regionu przystało oferuje wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku liczne grono kandydatów obiera największe miasto Pomorza jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę specjalną? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Justyna, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Zawsze chciałam studiować na Uniwersytecie Gdańskim. Uważam, że to dobre miejsce do zdobycia wykształcenia, a także uczelnia, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia Gdańsk

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychopatologii rozwoju,
 • diagnostyki psychopedagogicznej,
 • dydaktyki i metodyk specjalnych,
 • metod terapii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach specjalnych,
 • oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych,
 • szkołach podstawowych specjalnych,
 • specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
 • specjalnych ośrodkach szkoleniowych,
 • placówkach rehabilitacji społecznej,
 • placówkach rehabilitacji zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)