Pedagogika specjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika specjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika specjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

pedagogika specjalna

Odkryj pedagogikę specjalną w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika specjalna studia Trójmiasto 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Trójmieście?

Faktem jest, że aspirujących pedagogów nie brakuje. Aby sprostać wymaganiom rekrutacyjnym oraz wybić się na tle konkurentów, starających się o ujrzenie własnych nazwisk na liście przyjętych na kierunek pedagogika specjalna w Trójmieście, powinieneś uzyskać jak najwyższe wyniki na egzaminie dojrzałości.

W przypadku aplikacji na uczelnie niepubliczne, kwalifikacja kandydatów następuje zazwyczaj zgodnie z kolejnością aplikacji. Zadbaj, aby nie przegapić istotnych terminów na wybranej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
55
jednolite:
79
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
55.90
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Trójmieście?

Uczelnie, na których można studiować kierunek pedagogika specjalna:

 • Uniwersytet Gdański

 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Kierunki pedagogiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika specjalna w Trójmieście?

Powiedzieć, że troska o stwarzanie optymalnych warunków opiekuńczych, resocjalizacyjnych i wychowawczych dla młodych pokoleń powinna być priorytetowa, to jak nie powiedzieć nic.

Studia na kierunku pedagogika specjalna są doskonałą opcją kształcenia dla tych, którzy marzą o nabyciu kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w rozmaitych placówkach specjalistycznych dla wychowanków w wieku dziecięcym i nastoletnim.

Podczas swojej przygody z tym kierunkiem będziesz mógł poznać najważniejsze zagadnienia dotyczące psychologii rozwoju, zrozumieć czynniki warunkujące dostosowanie społeczne, a także zgłębić tajniki prawidłowej diagnozy w poradniach specjalistycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Pedagogika specjalna w Trójmieście to kierunek, który może być realizowany w ramach studiów jednolitych oraz studiów II stopnia. W praktyce oznacza to, że studenci poświęcają pięć lub dwa lata na zdobycie dyplomu z tytułem magistra.

Ogromnym ułatwieniem dla wielu kandydatów na ten kierunek jest możliwość wyboru trybu przyszłej nauki. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Pedagogika specjalna jest przykładem kierunku społecznego. Oznacza to, że tematem przewodnim niemal wszystkich zajęć obecnych w siatce kształcenia staje się człowiek, jego funkcjonowanie w różnych komórkach społecznych oraz dobrostan psychofizyczny.

Osoby wybierające edukację na pedagogice specjalnej powinny mieć świadomość istoty posiadania odpowiednich predyspozycji do sprawowania pieczy nad wychowaniem osób małoletnich. Dlatego zajęcia praktyczne pozwolą ci na rozwinięcie empatii, wyrozumiałości i technik komunikacyjnych.

Szczegółowy plan kształcenia odnajdziesz na stronie internetowej interesującej cię uczelni, która posiada w swojej ofercie pedagogikę specjalną.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika specjalna w Trójmieście?

Studia na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika specjalna w Trójmieście?

Absolwenci studiów na kierunku pedagogika specjalna w Trójmieście mogą pracować w specjalistycznych placówkach, ukierunkowanych na opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży. Pogotowia opiekuńcze, domy dziecka oraz świetlice środowiskowe to przykładowe placówki zrzeszające absolwentów tego kierunku kształcenia.

Jeżeli zachcesz zająć się diagnozą i terapią zaburzeń emocjonalnych oraz wychowawczych wśród najmłodszych, możesz postarać się o pracę w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub agendach służb socjalnych.

Osoby, które ukończą pedagogikę specjalną mogą z powodzeniem pracować w placówkach rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, związanych z służbą zdrowia oraz administracją. Pamiętaj, aby wybrać ścieżkę kariery, która będzie dopasowana do twoich predyspozycji i zainteresowań.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika specjalna:

 • Placówki oświatowo-wychowawcze,

 • Agendy służb socjalnych,

 • Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 • Placówki rehabilitacyjne,

 • Placówki służby zdrowia,

 • Wybrane jednostki administracyjne.

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)