Akwakultura- biznes i technologia

Akwakultura- biznes i technologia

Akwakultura- biznes i technologia

Akwakultura- biznes i technologia – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku akwakultura - biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie , których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku akwakultura- biznes i technologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia i rozwój akwakultury
 • hydrochemia
 • hydroekologia
 • technologie informacyjne w akwakulturze
 • podstawy prawne akwakultury
 • rybactwo morskie i śródlądowe
 • akwarystyka i wędkarstwo

 

Akwakultura jest działem gospodarki, dotyczącym produkcji użytkowych organizmów słodkowodnych i morskich, a także działalność naukowo- badawcza w tym zakresie. Obejmuje chów i hodowlę ryb, skorupiaków, mięczaków, a także uprawę glonów morskich. Produkty akwakultury przeznaczone są nie tylko do spożycia, ale także do zarybiania rzek, jezior i mórz, a działalność ta ma na celu między innymi ratowanie populacji zagrożonych w naturalnych warunkach. Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony jest kierunek o nazwie Akwakultura- biznes i technologia i jest on skierowany do osób zainteresowanych naukami przyrodniczo- społecznymi oraz kształtowaniem środowiska morskiego.

Kierunek Akwakultura- biznes i technologia oferowany przez Uniwersytet Gdański tworzony jest w oparciu o obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem doświadczeń z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych. Najistotniejszym celem nauki jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą, a także wysokospecjalistycznej kadry administracyjnej zajmującej się sprawami akwakultury. Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program nauczania, a w siatce zajęć widnieją między innymi takie przedmioty jak: historia i rozwój akwakultury, hydrochemia, hydroekologia, technologie informacyjne w akwakulturze, podstawy prawne akwakultury, rybactwo morskie i śródlądowe, akwarystyka i wędkarstwo, systematyka i podstawy biologii organizmów hodowlanych, hydrotechnika i budownictwo w akwakulturze, technologia oczyszczania wód i odpadów poprodukcyjnych, podstawy biochemii i genetyki organizmów hodowlanych, choroby i dobrostan ryb, mikrobiologia w akwakulturze, społeczne i ekonomiczne aspekty akwakultury.  Studia posiadają charakter praktyczny, a pierwsze doświadczenia zawodowe studenci zdobywają podczas dwóch siedmiotygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianą akwakulturą.

A co po studiach? Absolwenci kierunku Akwakultura- biznes i technologia będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach i laboratoriach badawczych zajmujących się akwakulturą, a także podmiotach administracyjnych zajmujących się sprawami akwakultury.

Nie trudno odgadnąć, że kierunek taki jak Akwakultura- biznes i technologia nie jest dostępny w ofertach dydaktycznych wszystkich uczelni. To kierunek wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją tematykę, ale także ze względu na fakt, iż może być prowadzony tylko w miastach sąsiadujących z morzem. Co oczywiste, kierunek ten odnajdziemy w omawianej przez nas uczelni. Jaki ma Uniwersytet Gdański opinie? Marcin, student Akwakultury- biznesu i technologii mówi:

„Uniwersytet Gdański to świetna i znacząca uczelnia, która umożliwia kształcenie w różnorodnych dyscyplinach. Każdy znajdzie coś dla siebie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Akwakultura- biznes i technologia na UG:

Absolwent kierunku Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • hydrochemii,
 • akwarystyki i wędkarstwa,
 • hydrofizyki z elementami hydrauliki,
 • technologii oczyszczania wód i odpadów poprodukcyjnych,
 • ekotoksykologii,
 • genetyki ryb,
 • fizjologii glonów i sinic,
 • oddziaływania akwakultury na środowisko.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Akwakultura- biznes i technologia:

Absolwent kierunku Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • firmach i laboratoriach badawczych zajmujących się akwakulturą,
 • podmiotach administracyjnych zajmujących się sprawami akwakultury.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia morskie wybrać

Studia na kierunku Akwakultura- biznes i technologia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki morskie w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)