Akwakultura - biznes i technologia

Akwakultura - biznes i technologia

Akwakultura - biznes i technologia

11.04.2022

Akwakultura- biznes i technologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku akwakultura - biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie , których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku akwakultura - biznes i technologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku akwakultura- biznes i technologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia i rozwój akwakultury
 • hydrochemia
 • hydroekologia
 • technologie informacyjne w akwakulturze
 • podstawy prawne akwakultury
 • rybactwo morskie i śródlądowe
 • akwarystyka i wędkarstwo

 

Akwakultura jest działem gospodarki, dotyczącym produkcji użytkowych organizmów słodkowodnych i morskich, a także działalność naukowo- badawcza w tym zakresie. Obejmuje chów i hodowlę ryb, skorupiaków, mięczaków, a także uprawę glonów morskich. Produkty akwakultury przeznaczone są nie tylko do spożycia, ale także do zarybiania rzek, jezior i mórz, a działalność ta ma na celu między innymi ratowanie populacji zagrożonych w naturalnych warunkach. Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony jest kierunek o nazwie Akwakultura- biznes i technologia i jest on skierowany do osób zainteresowanych naukami przyrodniczo- społecznymi oraz kształtowaniem środowiska morskiego.

Kierunek Akwakultura- biznes i technologia oferowany przez Uniwersytet Gdański tworzony jest w oparciu o obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem doświadczeń z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych. Najistotniejszym celem nauki jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą, a także wysokospecjalistycznej kadry administracyjnej zajmującej się sprawami akwakultury. Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program nauczania, a w siatce zajęć widnieją między innymi takie przedmioty jak: historia i rozwój akwakultury, hydrochemia, hydroekologia, technologie informacyjne w akwakulturze, podstawy prawne akwakultury, rybactwo morskie i śródlądowe, akwarystyka i wędkarstwo, systematyka i podstawy biologii organizmów hodowlanych, hydrotechnika i budownictwo w akwakulturze, technologia oczyszczania wód i odpadów poprodukcyjnych, podstawy biochemii i genetyki organizmów hodowlanych, choroby i dobrostan ryb, mikrobiologia w akwakulturze, społeczne i ekonomiczne aspekty akwakultury.  Studia posiadają charakter praktyczny, a pierwsze doświadczenia zawodowe studenci zdobywają podczas dwóch siedmiotygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianą akwakulturą.

A co po studiach? Absolwenci kierunku Akwakultura- biznes i technologia będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach i laboratoriach badawczych zajmujących się akwakulturą, a także podmiotach administracyjnych zajmujących się sprawami akwakultury.

 

Opinie

Nie trudno odgadnąć, że kierunek taki jak Akwakultura- biznes i technologia nie jest dostępny w ofertach dydaktycznych wszystkich uczelni. To kierunek wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją tematykę, ale także ze względu na fakt, iż może być prowadzony tylko w miastach sąsiadujących z morzem. Co oczywiste, kierunek ten odnajdziemy w omawianej przez nas uczelni. Jaki ma Uniwersytet Gdański opinie? Marcin, student Akwakultury- biznesu i technologii mówi:

„Uniwersytet Gdański to świetna i znacząca uczelnia, która umożliwia kształcenie w różnorodnych dyscyplinach. Każdy znajdzie coś dla siebie. „

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

AKWAKULTURA- BIZNES I TECHNOLOGIA - ważne informacje

Akwakultura- biznes i technologia studia Gdańsk

Akwakultura- biznes i technologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Akwakultura- biznes i technologia na UG:

Absolwent kierunku Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • hydrochemii,
 • akwarystyki i wędkarstwa,
 • hydrofizyki z elementami hydrauliki,
 • technologii oczyszczania wód i odpadów poprodukcyjnych,
 • ekotoksykologii,
 • genetyki ryb,
 • fizjologii glonów i sinic,
 • oddziaływania akwakultury na środowisko.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Akwakultura- biznes i technologia:

Absolwent kierunku Akwakultura- biznes i technologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • firmach i laboratoriach badawczych zajmujących się akwakulturą,
 • podmiotach administracyjnych zajmujących się sprawami akwakultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku akwakultura - biznes i technologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (1)

Maciej odpowiedz

Bardzo ciekawy kierunek na którym jest znacznie więcej o rybach niż na Oceanografii, będąc atrakcyjną alternatywą dla tego kierunku. Kształcenia jest bardzo zbliżone do tego na kierunku Oceanografia lecz profil studiów jest dużo bardziej praktyczny. Przez to że jest nieduży limit miejsc na kierunek, wynoszący 35 osób łatwo jest znaleźć pracę po tym kierunku, aczkolwiek trzeba się liczyć z tym iż praca znajduje poza miastem. Mi nie udało się dostać na Oceanografię i poszedłem na Akwakulturę no i musze powiedzieć że było warto. Polecam