Psychologia

Psychologia

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Psychologia – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Jakie mechanizmy rządzą człowiekiem? Jak powstają emocje? Dlaczego reagujemy tak, a nie inaczej? Pytać można bez końca. Zachowaniem człowieka zajmuje się psychologia. Ale skoro człowiek się zmienia, to psychologia również? Na ciekawych odpowiedzi czekają studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego realizowany jest na jednolitych studiach magisterskich, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i różne umiejętności praktyczne, które pozwalają rozpoznawać problemy oraz opracowywać i realizować programy interwencji psychologicznej.

Studia na kierunku Psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dostarczają narzędzi poznawania świata, interpretacji oraz wyjaśnień odnoszących się do psychiki człowieka, jego zachowania i problemów.

Absolwenci Psychologii w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów, prawidłowym nawiązywaniem relacji, analizowaniem ludzkiego zachowania i reakcji. Przykładowymi miejscami pracy mogą być: służba zdrowia, placówki wychowawcze, pomoc społeczna, instytucje szkoleniowe, czy ośrodki terapeutyczne.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Kraków

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka,
 • klasyfikacji, budowy i funkcjonowania narządów zmysłu,
 • teorii i koncepcji emocji i motywacji,
 • różnic indywidualnych,
 • powiązań między stanem psychicznym a fizycznym człowieka,
 • istoty i zasad procesu diagnostycznego,
 • zasad etyki psychologicznej,
 • różnicowania zaburzeń psychicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • służbie zdrowia,
 • placówkach oświatowych,
 • poradnictwie rodzinnym i opiekuńczym,
 • placówkach wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • pomocy społecznej,
 • poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)