Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

14.06.2022

Stosunki międzynarodowe – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 6200 zł

studia niestacjonarne: 6200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Wzajemne relacje między państwami, narodami czy organizacjami, mechanizmy kształtujące te relacje, związki przyczynowo  skutkowe w ramach procesów społeczno-politycznych  w skali makro to pole zainteresowania nie tylko dziennikarzy, na co dzień pracujących w newsroomach. To także obszar zainteresowania, tych, którzy wybrali studia na kierunku Stosunki międzynarodowe. Takie studia prowadzi Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Program kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać szeroką i złożoną wiedzę, między innymi z zakresu współczesnej dyplomacji, handlu zagranicznego, logistyki międzynarodowej, czy turystyki międzynarodowej. W toku studiów studenci poznają międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzynarodową politykę handlową, prawo dyplomatyczne i konsularne, dyplomację gospodarczą i kulturalną, czy międzynarodowe i globalne strategie logistyczne. Oprócz tego, zaznajamiają się z zasadami organizacji turystyki i rekreacji, bezpieczeństwem w turystyce i rekreacji, jak również współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego oraz strategiami marketingowymi na rynkach zagranicznych.

Absolwenci studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe wyróżniają się złożoną wiedzą z zakresu teorii i historii stosunków międzynarodowych, konfliktów międzynarodowych, politologii, ekonomii i finansów oraz zarządzania. Pozyskane wykształcenie otwiera wiele możliwości zawodowych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach krajowych prowadzących działalność na rynku unijnym, czy też agendach administracji rządowej i samorządowej prowadzących bezpośrednie kontakty z zagranicą.

 

 

Nabywane umiejętności

Studenci Stosunków międzynarodowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zapoznają się z zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi, prawnymi i politycznymi i uczą się dobrze rozumieć mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz światowej gospodarki. Dowiadują się jak działają służby dyplomatyczne, poznają historię konfliktów międzynarodowych, a także zagłębiają się w problematykę handlu zagranicznego.

Program studiów zawiera przedmioty związane z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, rachunkowością menedżerską, zarządzaniem międzynarodowymi łańcuchami dostaw, marketingiem usług logistycznych, dyplomacją wielostronną, czy prawem konsularnym.

Absolwenci Stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, firmach korporacyjnych o charakterze międzynarodowym, przedsiębiorstwach infrastruktury logistycznej.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Kraków

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Stosunki międzynarodowe w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
  • ekonomiki handlu zagranicznego,
  • transportu i spedycji międzynarodowej,
  • polityki zagranicznej RP i UE,
  • prawa dyplomatycznego i konsularnego,
  • zasad kreowania wizerunku,
  • technik wystąpień publicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • firmach korporacyjnych o charakterze międzynarodowym,
  • przedsiębiorstwach infrastruktury logistycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)