Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka gospodarcza znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • etyka gospodarcza
 • logika
 • algebra liniowa
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • badania operacyjne
 • ekonomia matematyczna
 • rachunkowość zarządcza
 • systemy i procesy logistyczne

 

Wykonywanie różnorodnych analiz ma dla przedsiębiorstwa istotne znaczenie. Dzięki nim można dowiedzieć się o zyskach i stratach, usprawnić działalność przedsiębiorstwa i wyeliminować błędy. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest bardzo duże i nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta uległa znaczącej zmianie. W jaki sposób zostać specjalistą? Studiować na kierunku Analityka gospodarcza, który oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.  

Kształcenie na kierunku Analityka gospodarcza realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, jak również z zakresu metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych. Studenci poznają różnorodne programy komputerowe, a także uczą się analizować i interpretować procesy zachodzące w gospodarce. Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak: analiza matematyczna, etyka gospodarcza, logika, algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa i ekonomiczna, badania operacyjne, ekonomia matematyczna, rachunkowość zarządcza, systemy i procesy logistyczne, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, projektowanie internetowych badań ankietowych, procesy przemian we współczesnej gospodarce światowej, analiza finansowa przedsiębiorstw, prognozowanie i symulacje, analiza rynków finansowych, nieklasyczne metody analizy danych, ekonometria dynamiczna i finansowa.

Większość zajęć realizowanych na kierunku odbywa się w formie ćwiczeń. Mają one rozwijać różnorodne umiejętności, na czele z przeprowadzaniem analiz gospodarczych, diagnozowaniem sytuacji ekonomicznej, czy przetwarzaniem danych. A co po studiach? Absolwenci Analityki gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie w roli dyrektorów finansów, analityków giełdowych, menedżerów, specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, projektantów i koordynatorów badań ankietowych.

Katowice, jak na stolicę regionu przystało, oferuje szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Zastanawiając się nad studiami związanymi z naukami ekonomicznymi warto zapoznać się z ofertą dydaktyczną jednej z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Mateusz, student Analityki gospodarczej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wiążą się z dużą dawką nauki. Ale co najważniejsze, nauka rozwija praktyczne umiejętności, które dzisiaj są po prostu niezbędne na rynku pracy. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę gospodarczą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizy finansowej przedsiębiorstw,
 • metod oceny ryzyka,
 • prawa gospodarczego,
 • analizy danych,
 • ekonomii rynków finansowych,
 • metod graficznej prezentacji i analizy danych,
 • modelowania procesów gospodarczych,
 • statystycznej analizy decyzji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka gospodarcza:

Absolwent kierunku Analityka gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • dyrektor finansowy w przedsiębiorstwie,
 • menedżer wykorzystujący komputerową analizę danych,
 • projektant i koordynator badań ankietowych,
 • analityk giełdowy,
 • specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych,
 • doradca i konsultant.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Analityka gospodarcza - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)