Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

28.01.2022

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w UE KATOWICE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia ekonomiczna
 • historia urbanistyki
 • matematyka
 • gospodarka regionalna
 • podstawy kompozycji urbanistycznej
 • ekonomia miejska
 • analiza ekonomiczno- przestrzenna
 • marketing nieruchomości
 • infrastruktura transportu

 

Gospodarka przestrzenna zajmuje się racjonalnym wykorzystaniem i zagospodarowaniem przestrzeni geograficznej. Kryje się pod tym zarówno planowanie, jak i konstruowanie rozmaitych budowli, lecz także stymulowanie odpowiednich procesów gospodarczych. Gospodarka przestrzenna to także kierunek kształcenia, który można odnaleźć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania, urbanistyki, geografii, socjologii oraz polityki. Studenci uczą się analizowania ekonomicznych aspektów funkcjonowania miast i regionów, zasad działania rynków nieruchomości, badania relacji ekonomiczno- przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS oraz wykorzystywania instrumentów polityki przestrzennej Polski i Unii Europejskiej. Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem prowadzonym w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak: geografia ekonomiczna, historia urbanistyki, matematyka, gospodarka regionalna, podstawy kompozycji urbanistycznej, ekonomia miejska, analiza ekonomiczno- przestrzenna, marketing nieruchomości, infrastruktura transportu, lokalizacja działalności gospodarczej, zagospodarowanie obszarów wiejskich, infrastruktura techniczna w gospodarce przestrzennej, ekonomia sektora publicznego, zarządzanie publiczne, gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej, polityka regionalna, projektowanie urbanistyczne.

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem, który dostarcza różnorodnych umiejętności. Studenci potrafią korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych do prognozowania i symulacji przestrzennych, analizować rynki nieruchomości, prowadzić analizy ekonomiczno- przestrzenne. Co ważne, nabywaniu wiedzy służą nie tylko realizowane zajęcia, lecz także uczestnictwo w kołach naukowych. Jedno z nich, Koło Naukowe „Nieruchomości” wydaje własne czasopismo naukowe- „Projekt nieruchomości”, dostępne dla każdego w formie elektronicznej.

A co po studiach? Absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdą zatrudnienie w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno- gospodarczego, przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych, agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich, jak również instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej.

 

Opinie

Katowice należą do największych ośrodków akademickich, a kierunki studiów w tym mieście tworzą długą listę interesujących dyscyplin. W przestrzeni edukacyjnej istotne miejsce zajmuje Gospodarka przestrzenna, która realizowana jest w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Radek, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Chciałem studiować w Katowicach i na bardzo dobrej uczelni. Jedno z drugim dało Uniwersytet Ekonomiczny. Cieszę się, że tu jestem. Zajęcia są ciekawe, wykładowcy to doświadczeni praktycy, a koledzy z roku to tacy sami pasjonaci jak ja.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Katowice

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na UE w Katowicach:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • geografii ekonomicznej,
 • rysunku technicznego i planistycznego,
 • społeczno- kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • projektowania urbanistycznego,
 • planowania przestrzennego,
 • geograficznych systemów informacji przestrzennej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno- gospodarczego,
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
 • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o odstąpieniu od egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia w tym roku akademickim. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)