Gospodarka przestrzenna - Katowice i woj. śląskie

Gospodarka przestrzenna - Katowice i woj. śląskie

Gospodarka przestrzenna - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

gospodarka przestrzenna

Odkryj gospodarkę przestrzenną na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Gospodarka przestrzenna studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek gospodarka przestrzenna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uczelnie, gdzie gospodarka przestrzenna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna?

Jeśli interesuje Cię kierunek gospodarka przestrzenna, powinieneś wcześniej zapoznać się z wymaganiami kwalifikacyjnymi, które ustalane są indywidualnie przez każdą uczelnię i podlegający jej wydział. Kandydaci na tego typu studia geograficzne muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.

Proces rekrutacyjny zmienia się w zależności od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Gospodarka przestrzenna to popularny kierunek geograficzny, który daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Propozycja kształcenia w kompleksowy sposób łączy treści ekonomiczne i biznesowe w kontekście zarządzania terenami bądź lokalizacjami miast i regionów w odniesieniu również do otoczenia naturalnego.

Kierunek nastawiony jest na efektywne gospodarowanie zasobami przestrzennymi, to znaczy nieruchomościami, terenami inwestycyjnymi, przestrzeniami publicznymi. Gospodarka przestrzenna związana jest również z polityką przestrzenną gmin wiejskich, miast, powiatów i województw.

Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które związane są z naukami z zakresu ekonomii, zarządzania, urbanistyki, geografii, socjologii oraz polityki.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Gospodarkę przestrzenną możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od uczelni pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, lub studia inżynierskie, trwające cztery lata. Studia drugiego stopnia mogą trwać dwa lata i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Studia stacjonarne to studia dzienne. Bezpłatnie odbywają się na uczelniach publicznych od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarnie konstruowany kierunek studiów w zakresie gospodarki przestrzennej wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład: ekonomia miejska, gospodarka regionalna, modele w gospodarce przestrzennej, projekty rozwoju lokalnego i regionalnego, planowanie przestrzenne, analiza rynków nieruchomości.

Studenci uczą się analizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania miast i regionów, zgłębiają zasady działania rynków nieruchomości, badają relacje ekonomiczno-przestrzenne przy wykorzystaniu narzędzi GIS.

Zdobędziesz umiejętności analityczne odnoszące się do analizy rynków nieruchomości, diagnostyczne w przypadku przeprowadzania diagnozy strategicznej, a także poprawnego formułowania celów rozwojowych oraz przedsięwzięć i projektów. Nauczysz się tworzyć symulacje i prognozy przestrzenne z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS).

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci gospodarki przestrzennej mają rozwinięte myślenie analityczne i strategiczne, dzięki czemu łączą wiedzę ekonomiczną, urbanistyczną, geograficzną i geodezyjną z podejściem badawczym i umiejętnie wykorzystują to w trakcie opracowywania analiz ekonomiczno-przestrzennych oraz podczas tworzenia różnego rodzaju projektów mających na celu rozwój lokalny, regionalny, krajowy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna:

  • agencje i biura nieruchomości
  • firmy konsultingowe i doradcze
  • biura urbanistyczno-planistyczne
  • administracja samorządowa, rządowej i unijnej
  • administracja publiczna do spraw rozwoju lokalnego
  • pracownie GIS

Miejsce pracy często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Zawodowo będziesz zajmował się racjonalnym gospodarowaniem i kształtowaniem ładu przestrzennego oraz zadbasz o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek gospodarka przestrzenna w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

gospodarka przestrzenna studia

studia geograficzne w Katowicach i woj. śląskim

studia geograficzne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki geograficzne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)