Logistyka

Logistyka

Logistyka

21.06.2022

Logistyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2022

Studia na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w UE KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 125
 • studia stacjonarne II stopnia: 50
 • studia niestacjonarne I stopnia: 100
 • studia niestacjonarne II stopnia: 50

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5200 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka nastawiony jest na pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów. Najistotniejsze wydaje się nabycie umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy i diagnozy procesów logistycznych, rozwiązywania błędów i problemów, które w nich występują, a także stosowania nowoczesnych i innowacyjnych działań naprawczych. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z geografią społeczną i ekonomiczną, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, projektowaniem procesów, systemami informacyjnymi w zarządzaniu, systemami dystrybucji, infrastrukturą logistyczną, czy obsługą spedycyjną.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie zarządzania skomplikowanymi strukturami logistycznymi, stosowania współczesnych strategii logistyki, czy zarządzania logistycznego oraz analizy rynku usług logistycznych. Z pozyskanym wykształceniem odnajdą się między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, czy jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką.

 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia społeczna i ekonomiczna
 • prawo
 • podstawy zarządzania
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • projektowanie procesów
 • systemy informacyjne w zarządzaniu
 • badania rynkowe
 • elementy towaroznawstwa

 

Logistyka to przede wszystkim planowanie. To także zarządzanie całym łańcuchem dostaw, przepływem produktów i informacji. To także jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia, a można go studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Logistyka oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy na temat projektowania i funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. Studenci pozyskują szeroką wiedzę, stanowiącą połączenie zagadnień z obszarów nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, a także zagadnień menedżerskich. Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak: geografia społeczna i ekonomiczna, prawo, podstawy zarządzania, międzynarodowe stosunki gospodarcze, projektowanie procesów, systemy informacyjne w zarządzaniu, badania rynkowe, elementy towaroznawstwa, systemy informacji logistycznej, transport, jakość w procesach logistycznych, infrastruktura logistyczna, metody prognozowania, normalizacja w logistyce, zarządzanie procesami produkcji, magazynowanie.

Logistyka prowadzona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach dostarcza różnorodnej wiedzy i wielu umiejętności. Studenci potrafią przeprowadzić analizę oraz diagnozę procesów logistycznych, rozpoznawać błędy i problemy w nich występujące oraz stosować innowacyjne działania naprawcze. Ponadto, znają uwarunkowania techniczne związane z przepływem produktów różnymi gałęziami transportu, potrafią również wykorzystać programy komputerowe służące do planowania, organizacji i realizacji działań logistycznych. Z tak bogatym bagażem wiedzy znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, firmach transportowych, jednostkach administracyjnych.

 

Opinie

Katowice są miastem mogącym pochwalić się ważnym ośrodkiem akademickim, a kierunki studiów w Katowicach tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin, które każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów na studia. W szerokiej ofercie dydaktycznej swoje miejsce ma również Logistyka. Ale w której uczelni ją studiować? Czy omawiany przez nas uniwersytet będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Ewelina, studentka Logistyki mówi:

„Logistyka nie jest wyłącznie męską przestrzenią zawodową. Odnajdują się w niej również kobiety. Wierzę, że po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym będę dobrym tego przykładem.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Katowice

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • inżynierii systemów i analizy systemowej,
 • ekonomii,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania produkcją i usługami,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • logistyki produkcji i dystrybucji,
 • marketingu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • firmach transportowych,
 • jednostkach administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o odstąpieniu od egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia w tym roku akademickim. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)