Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka i zarządzanie publiczne – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • zarządzanie
 • matematyka
 • etyka gospodarcza
 • komunikacja i negocjacje w organizacjach publicznych
 • makroekonomia
 • polityka gospodarcza
 • statystyka i demografia
 • zarządzanie publiczne

 

Gospodarka i zarządzanie publiczne to kierunek dla tych, którzy planują realizować się zawodowo w przestrzeni organizacji publicznych i społecznych. Aby skutecznie realizować swoje zamierzenia należy posiadać umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno- zarządczej z aspektami socjologiczno- politologicznymi. Taką zapewnia kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne, który prowadzony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Gospodarka i zarządzanie publiczne realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszarów ekonomii, zarządzania, prawa, administracji i politologii. Kształcenie prowadzi do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa oraz państwa. Istotne jest także rozwijanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne i prywatne. Gospodarka i zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak: mikroekonomia, zarządzanie, matematyka, etyka gospodarcza, komunikacja i negocjacje w organizacjach publicznych, makroekonomia, polityka gospodarcza, statystyka i demografia, zarządzanie publiczne, metody badań społecznych, nauka o państwie i prawie, prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, prawo pracy, bezpieczeństwo publiczne, narzędzia diagnozowania społecznego, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Co wyróżnia absolwentów Gospodarki i zarządzania publicznego? Potrafią diagnozować sytuacje i zjawiska społeczne, stosować odpowiednie formy, metody i techniki w budowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych, inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych, a także zarządzać ryzykiem. Co po studiach? Będą mogli znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, biznesie, organizacjach pozarządowych.

Katowice i województwo śląskie to przestrzeń nowoczesnego kształcenia, w której odnaleźć można kierunki rozwijające w coraz popularniejszych dyscyplinach. Przykładem takiego kierunku jest Gospodarka i zarządzanie publiczne. Chcąc ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek warto choć trochę poznać uczelnię, która go oferuje. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Aneta, studentka Gospodarki i zarządzania publicznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to strzał w dziesiątkę. Można zdobyć tutaj nowoczesną wiedzę, a także umiejętności, które wydają się dzisiaj niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę i zarządzanie publiczne na UE w Katowicach:

Absolwent kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • statystyki i demografii,
 • metod badań społecznych,
 • prawa pracy i prawa administracyjnego,
 • technik komunikowania,
 • zarządzania kompetencjami,
 • ekonomii rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne:

Absolwent kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • biznesie,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)