Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze

Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze

Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku doradztwo inwestycyjno - gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku doradztwo inwestycyjno - gospodarcze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • finanse publiczne
 • polityka społeczno- ekonomiczna
 • analiza sprawozdań finansowych
 • analiza wartości pieniądza w czasie

 

Rynek pracy coraz częściej poszukuje specjalistów posiadających wiedzę na temat instrumentów rynku finansowego, kształtowania portfela inwestycyjnego, czy strategii zarządzania. Odpowiedzią na te potrzeby jest kierunek Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Nabywane Umiejętności

Kształcenie na kierunku Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przygotowuje do przeprowadzania analiz i oceny danych ekonomicznych i finansowych. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności w zakresie oceny sytuacji makroekonomicznej, analizy sprawozdań finansowych i doradztwa inwestycyjnego. Ponadto, poznają metody i narzędzia pozyskiwania danych, jak również zasady funkcjonowania giełd i międzynarodowych rynków finansowych i towarowych. Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: makroekonomia, mikroekonomia, podstawy organizacji i zarządzania, finanse publiczne, polityka społeczno- ekonomiczna, analiza sprawozdań finansowych, analiza wartości pieniądza w czasie, biznes plan, inwestowanie w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, narzędzia informatyczne w analizie danych i doradztwie gospodarczym, statystyka w praktyce, współczesne koncepcje zarządzania.

Kierunek Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze realizowany jest w ramach studiów dualnych. Polega to na połączeniu zajęć odbywanych na uczelni oraz praktyk u pracodawców. Dzięki temu studenci mogą zdobyć zarówno wiedzę, jak i doświadczenie ułatwiające znalezienie atrakcyjnej pracy. Mówiąc o pracy warto nadmienić, że absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w bankach, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, instytucjach Unii Europejskiej, jednostkach samorządu terytorialnego. Będą mogli pełnić funkcje analityków finansowych, analityków giełdowych i inwestycyjnych, specjalistów do spraw ekonomicznych, doradców biznesowych.

 

Opinie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Prowadząc liczne badania naukowe oraz kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów, krakowska uczelnia należy do największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Filip, student Doradztwa inwestycyjno- gospodarczego mówi:

„UEK daje szansę zdobycia nowoczesnego wykształcenia, które można wykorzystać na różnych polach zawodowych. Daje także wybór ścieżek kształcenia, a także formy nauki. To świetna uczelnia, którą mogę polecić każdemu zainteresowanemu światem finansów. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

DORADZTWO INWESTYCYJNO - GOSPODARCZE - ważne informacje

Doradztwo inwestycyjno - gospodarcze studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze na UEK:

Absolwent kierunku Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i zarządzania,
 • polityki społeczno- ekonomicznej,
 • analizy sprawozdań finansowych,
 • doradztwa ubezpieczeniowego,
 • doradztwa w zakresie projektów samorządowych i funduszy unijnych,
 • metod badania i oceny oddziaływania projektów inwestycyjnych na środowisko,
 • współczesnych koncepcji zarządzania,
 • analizy rynków nieruchomości,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • doradztwa podatkowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze:

Absolwent kierunku Doradztwo inwestycyjno- gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • bankach,
 • biurach maklerskich,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)