Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS

Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS

Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS – Uniwersytet Gdański

Studia na kierunku geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • sozologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju kraju
 • teorie i koncepcje w geografii społeczno- ekonomicznej
 • metodyka badań społecznych
 • rozwój współczesnych miast
 • przyrodnicze uwarunkowania relacji człowiek- środowisko

 

Geografia społeczno- ekonomiczna jest dyscypliną badającą różne aspekty działalności człowieka, w tym konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Bada uwarunkowania przestrzennego rozmieszczenia działalności gospodarczej oraz wzajemne zależności zachodzące pomiędzy przyrodą i gospodarującym społeczeństwem. Geografia społeczno- ekonomiczna jest także dziedziną, której obszar można zgłębić na studiach na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach drugiego stopnia.

Kształcenie na kierunku Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania stanu społeczno- gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: sozologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju kraju, teorie i koncepcje w geografii społeczno- ekonomicznej, metodyka badań społecznych, rozwój współczesnych miast, przyrodnicze uwarunkowania relacji człowiek- środowisko, zaawansowany GIS w geografii społeczno- ekonomicznej, transport a zagospodarowanie przestrzenne, programowanie i planowanie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, nowe kierunku rozwoju turystyki, obsługa logistyczna regionów i miast, przestrzeń kulturowa, zasady i planowanie gospodarki niskoemisyjnej.

A co po studiach? Absolwenci Geografii społeczno- ekonomicznej z elementami GIS będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach samorządowych, urzędach miast, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej.

 

Opinie

Gdańsk jak na stolicę regionu przystało oferuje wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku liczne grono kandydatów obiera największe miasto Pomorza jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować omawianą przez nas dziedzinę? Naturalnie, na Uniwersytecie Gdańskim. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Paweł, student Geografii społeczno- ekonomicznej z elementami GIS mówi:

„Studia powinny dawać satysfakcję, inaczej stają się tylko męczącym obowiązkiem. Studia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko gwarancja dobrego wykształcenia, ale także nauka w dobrym towarzystwie na ciekawych zajęciach.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

GEOGRAFIA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA Z ELEMENTAMI GIS - ważne informacje

Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geografię społeczno- ekonomiczną z elementami GIS na UG:

Absolwent kierunku Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metodyki badań społecznych,
 • rozwoju współczesnych miast,
 • metod analizy i wizualizacji społeczno- gospodarczych danych przestrzennych,
 • programowania i planowania ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
 • gospodarki morskiej,
 • zasad i planowania gospodarki niskoemisyjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS:

Absolwent kierunku Geografia społeczno- ekonomiczna z elementami GIS na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach samorządowych,
 • urzędach miast,
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego,
 • instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)