Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja opieki zdrowotnej i społecznej
 • podstawy fizjologii z elementami anatomii
 • podstawy zarządzania, psychologia organizacji
 • zdrowie w skali międzynarodowej
 • ekologia i ochrona środowiska
 • informatyczne systemy wsparcia zarządzania w opiece zdrowotnej

 

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia to kierunek, który wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesności. Na pewno każdy z nas słyszał o reformach, modyfikacjach i zmianach przeprowadzanych w służbie zdrowia, choć niewiele osób wie, jak powinny one dokładnie wyglądać. O prawidłowym funkcjonowaniu instytucji służby zdrowia oraz wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania mogą dowiedzieć się studenci Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie Zarządzanie instytucjami służby zdrowia prowadzone jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie instytucjami służby zdrowia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania jednostkami i procesami zdrowotnymi. Absolwenci zostaną przygotowani do inicjowania, planowania, wdrażania, ewaluacji działań we wszystkich obszarach życia społecznego, jak również będą zdolni do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia populacji ludzkiej na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: organizacja opieki zdrowotnej i społecznej, podstawy fizjologii z elementami anatomii, podstawy zarządzania, psychologia organizacji, zdrowie w skali międzynarodowej, ekologia i ochrona środowiska, informatyczne systemy wsparcia zarządzania w opiece zdrowotnej, logika w praktyce, marketing usług medycznych z analizą rynku, podstawy finansów publicznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja międzykulturowa, prawo medyczne i prawa pacjenta, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

A co po studiach? Absolwenci Zarządzania instytucjami służby zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytutach naukowo- badawczych, Narodowym Funduszu Zdrowia, inspekcji sanitarnej, państwowej inspekcji pracy, firmach farmaceutycznych, zakładach ubezpieczeń, organizacjach pozarządowych.

„Dokąd na studia?” Bardzo często kandydaci na studia miewają kłopoty z wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni. Porównują programy kształcenia, plany zajęć, a także sprawdzają jak potoczyły się losy absolwentów. Osoby, które interesuje omawiany przez nas kierunek nie powinny mieć problemu z wyborem uczelni, ponieważ jest on dostępny na Uniwersytecie Gdańskim. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Sandra, studentka Zarządzania instytucjami służby zdrowia mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim to przyjemność. Uczymy się tego, czego chcemy. Rozwijamy swoje zainteresowania. Nie ma tutaj przedmiotów niepotrzebnych i wypełniających plan. To bardzo dobra uczelnia, którą mogę polecić każdemu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na UG:

Absolwent kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa medycznego i praw pacjenta,
 • systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • zarządzania strategicznego,
 • organizacji opieki zdrowotnej i społecznej,
 • marketingu usług medycznych,
 • prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej,
 • prawa pracy,
 • zarządzania projektami,
 • kontraktowania i rozliczania usług medycznych,
 • zarządzania zmianami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia:

Absolwent kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach naukowo- badawczych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • inspekcji sanitarnej,
 • państwowej inspekcji pracy,
 • firmach farmaceutycznych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)