Historia sztuki

Historia sztuki

Historia sztuki

27.01.2022

Historia sztuki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki starożytnej
 • historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i wczesnobizantyńskiej
 • ikonografia chrześcijańska
 • historia filozofii
 • dzieje kultury średniowiecznej
 • język łaciński

 

Historia sztuki to dyscyplina, którą bez przesady można porównać do ciekawej i barwnej podróży. Podróży nie tylko przez style i gatunki, ale również wybitne postacie i ich dokonania, bez których prawdopodobnie dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej. Zastanawiając się nad tym, które miasto byłoby odpowiednie do odbycia wspomnianej podróży, większości z nas przyszedłby do głowy Kraków. Dlaczego? To właśnie z tym miastem związani byli między innymi Wit Stwosz, Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, czy Krzysztof Penderecki. Chcąc podążać po śladach ich twórczości wystarczy udać się na studia. A gdzie? Na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Historia sztuki umożliwia pozyskanie wiedzy z historii sztuki powszechnej i polskiej, a także nabycie umiejętności opisu i analizy dzieła sztuki. Studenci uczestniczą w zajęciach, dzięki którym zaznajamiają się z najważniejszymi zjawiskami w sztuce powszechnej i polskiej od starożytności do współczesności, jak również poszerzają wiadomości na wykładach fakultatywnych oraz na zajęciach z nauk pomocniczych historii, archiwistyki i zajęciach dziejów kultury poszczególnych epok.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Historia sztuki opierają się nie tylko na zawartych w harmonogramie przedmiotach. Studenci mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania dzięki uczestnictwu w studenckim kole naukowym, a także licznych zajęciom prowadzonym w muzeach, galeriach, kościołach i innych zabytkach architektury. Ponadto, studenci zobligowani są do odbycia praktyk oraz zaliczenia wyjazdu zabytkoznawczego zorganizowanego przez uczelnię. Praktyki można odbyć w formie wyjazdów inwentaryzacyjnych lub staży w krakowskich muzeach, galeriach i antykwariatach.

 

Praca po studiach

Absolwenci Historii sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w muzeach, antykwariatach, galeriach, ośrodkach kultury, jednostkach zajmujących się ochroną zabytków.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy, stolica województwa małopolskiego to idealne miejsce do studiowania Historii sztuki. W przerwie w zajęciach można udać się na inspirujące spacery, na przykład do Narodowego Starego Teatru, czy Muzeum Narodowego. Jeśli lista miejsc do odwiedzenia jest już ustalona, pozostaje nam tylko wybrać odpowiednią do nauki uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Sylwia, studentka Historii sztuki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Papieskim to czas wypełniony nie tylko nauką, ale także długimi rozmowami z ciekawymi ludźmi. Tutaj każdy ma pasję. To uczelnia dla ludzi kreatywnych, ambitnych, wiedzących co chcą osiągnąć.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

HISTORIA SZTUKI - ważne informacje

Historia sztuki studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • dziejów sztuki polskiej i powszechnej,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • muzealnictwa,
 • konserwatorstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • muzeach,
 • antykwariatach,
 • galeriach,
 • ośrodkach kultury,
 • jednostkach zajmujących się ochroną zabytków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)