Studia historyczne Kraków

Studia historyczne Kraków

Studia historyczne Kraków

Największy wybór studiów

historycznych w Krakowie

Odkryj kierunki historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia historyczne Kraków | woj. małopolskie

Podjęcie studiów historycznych w Krakowie może okazać się świetnym rozwiązaniem! Kraków to miasto żywej historii, w którym smok Wawelski snuje swoje współczesne opowieści. To miasto, w którym wydarzyło się tak wiele, że studia historyczne z samego faktu, że odbywają się w Krakowie, są na nobilitowanym miejscu. Kraków idealnie nadaje się do podróży w przestrzeń historyczną. Największe uczelnie państwowe prowadzą studia historyczne na tradycyjnych kierunkach kształcenia, ale robią to nie w tak tradycyjny sposób jakby się wydawało - nie bazują bowiem na stereotypowej pamięciówce - datach do zapamiętania, a na myśleniu o historii jako o linie pięknie wiążącej wydarzenia. Historyk, jak i adept studiów historycznych, powinien przede wszystkim wykazać się umiejętnością logicznego myślenia. Wiązanie wątków w całość ma na celu stworzenie pełnej opowieści historycznej, z jakiej wypływa morał.

Dzięki takiemu podejściu do nauk historycznych, historia jako matka narracji, jest dziś bardzo pożyteczna - przestrzega, przewiduje, potrafi zahamować szkodliwe procesy społeczne. Historycy muszą bardzo dobrze rozumieć innych, cechować się dużą empatią, niezbędną do zdobywania informacji i wykorzystywania ich do zrozumienia dziejów. Nie bez przyczyny mówimy, że historia to nasza nauczycielka życia, nadaje ona bowiem sens naszym działaniom, motywuje nas do życia, sprawia, że świat staje się nam przyjazny i bliski. A wszystko to dzięki umiejętnościom gromadzenia danych i ich analizie! Czyż to nie magiczne wręcz zadanie dla historyków? By z kilku strzępków danych stworzyć całą spójną, ciekawą i mądrą opowieść?

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE SĄ STUDIA HISTORYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE W KRAKOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI HISTORYCZNE W KRAKOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia historyczne w Krakowie

Aby dostać się na studia historyczne należy przystąpić do egzaminu maturalnego i zgłosić się do konkursu świadectw organizowanego w ramach rekrutacji na studia. Na maturze najlepiej wybrać historię rozszerzoną, język polski oraz język obcy i wiedzę o społeczeństwie. Taki zestaw praktycznie gwarantuje Wam przyjęcie na studia. Cenionym przedmiotem w ramach konkursu jest również geografia, którą można podbić swój próg punktowy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA HISTORYCZNE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach historycznych

Absolwenci historii podejmują pracę w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pamięcią, historią, w muzeach i instytutach archeologicznych. Archeolodzy, którzy kończą taki kierunek studiów, najczęściej zajmują się badaniami i podróżami za szczątkami historii. To oni dopisują kolejne elementy historycznej układanki. Część z historyków para się odkrywaniem historii danych miast i wiosek, spora część z nich to poszukiwacze skarbów. Historycy to światli i bystrzy ludzie, którzy bez problemu odnajdą się w rzeczywistości … politycznej. Tak! Historycy wspaniale sprawują takie urzędy jak prezydent państwa, bądź premier.

To dzięki umiejętności logicznego myślenia, przyczynowo-skutkowego sposobu łączenia faktów, a także dzięki umiejętności przewidywania wydarzeń i zachowań ludzi. Historycy to także ludzie wrażliwi na dobro wspólne i wartości, szanujący tradycję, ale i nie bojący się nowości. Dlatego polityka pochłania tak wielu historyków, którzy piastują najwyższe urzędy w państwie. Jeśli jednak żadna z tych opcji Wam nie odpowiada to zawsze, będąc absolwentem historii, możecie zatrudnić się w roli nauczyciela, bądź wykładowcy akademickiego, pozostając tym samym na uczelni i prowadząc ciekawe dysputy naukowe.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, najstarsza uczelnia w Polsce zaprasza na studia na Wydział Historyczny, na którym to możecie podjąć studia kierunkowe w zakresie:

Wydział Historyczny

  • archeologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • etnologia i antropologia kulturowa - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • historia sztuki - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • historia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • nauki humanistyczne - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • judaistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • ochrona dóbr kultury - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE STUDIA HISTORYCZNE

Druga publiczna uczelnia krakowska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, na Wydziale Humanistycznym prowadzi studia na kierunku historia, są to studia dwustopniowe, z możliwością zdobycia uprawnień pedagogicznych do nauczania historii w szkole.

Wydział Humanistyczny

  • historia

 


AGH W KRAKOWIE STUDIA HISTORYCZNE

Również znana z technicznych i inżynierskich kompetencji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym prowadzi studia na kierunku kulturoznawstwo. Studia te nie są typowymi studiami historycznymi, jednak łączą się one w bezpośredni sposób z naukami historycznymi, bowiem kulturę poznajemy poprzez narrację historyczną.

Wydział Humanistyczny

  • historia

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)