Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

20.04.2023

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Archiwistyka oraz zarządzanie dokumentacją to pojęcia zrozumiałe. A czym jest infobrokerstwo? Najprościej mówiąc, jest to poszukiwanie różnego rodzaju informacji oraz analizowanie zebranych danych. Wszystkie wymienione elementy stanowią przyszłościową dyscyplinę, ponieważ informacja stanowi dzisiaj jedną z najbardziej poszukiwanych dóbr, a jej zdobycie oraz uporządkowanie bywa niezwykle cenne. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to należy udać się na studia. A dokąd? Na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Kształcenie na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jan Pawła II umożliwia nabycie umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika. Studia mają na celu przygotowanie do pracy w każdego rodzaju archiwach, kancelariach, jak również pełnienia obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych i brokera informacji. Cechą charakterystyczną kierunku są zajęcia realizowane w niewielkich grupach, a także wizyty studyjne i duża ilość praktyk zawodowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jan Pawła II w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • paleografia łacińska,
 • neografia niemiecka i ruska,
 • historia ustroju,
 • zarządzanie zapisami informacyjnymi,
 • architektura informacji,
 • zarządzanie archiwami bieżącymi
 • Wstęp do archiwistyki
 • Normatywy kancelaryjno-archiwalne ich budowa i zastosowanie
 • Historia ustroju i administracji na ziemiach od XIX w.do czasów współczesnych
 • Ustrój i organizacja kościoła na ziemiach polskich od XIX w. do czasów współczesnych

 

Nabywane umiejętności

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo jest kierunkiem dostarczającym licznych umiejętności. Studenci zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania kancelarii tajnych i jawnych oraz każdego etapu cyklu życia dokumentu od powstania przez rejestrację, obieg, ekspedycję, archiwizację, aż po zniszczenie dokumentacji lub przekazanie do archiwów historycznych. Ponadto, potrafią zarządzać archiwami zakładowymi i składnicami akt, zarządzać informacją, badać potrzeby informacyjne, korzystać z programów biurowych, opracowywać materiały archiwalne, które posiadają wartość historyczną.

 

Praca po studiach

Z wachlarzem umiejętności absolwenci Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II znajdą zatrudnienie między innymi w kancelariach, archiwach państwowych, archiwach historycznych, archiwach społecznych, archiwach bieżących, urzędach.

 

Opinie

Kierunki studiów w Krakowie tworzą olbrzymią przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Monika, studentka Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa mówi:

„Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to świetna uczelnia i studiowanie tutaj jest prawdziwym powodem do dumy. Co najważniejsze, na studiach zdobywamy umiejętności praktyczne, dzięki czemu bez problemu poradzimy sobie na wymagającym rynku pracy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO - ważne informacje

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia Kraków

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archiwistykę, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

Absolwent kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania informacją,
 • zarządzania archiwami bieżącymi,
 • funkcjonowania kancelarii jawnych i tajnych,
 • stosowania standardów metadanych,
 • wyszukiwania danych i informacji,
 • gromadzenia i przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych oraz wizualizacji poprzez raporty, infografiki i wykresy,
 • bezpieczeństwa informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Archiwistyce, zarządzaniu dokumentacją i infobrokerstwie:

Absolwent kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • kancelariach,
 • archiwach państwowych,
 • archiwach historycznych,
 • archiwach społecznych,
 • archiwach bieżących,
 • urzędach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)