Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

27.01.2022

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do archiwistyki
 • Normatywy kancelaryjno-archiwalne ich budowa i zastosowanie
 • Historia ustroju i administracji na ziemiach od XIX w.do czasów współczesnych
 • Ustrój i organizacja kościoła na ziemiach polskich od XIX w. do czasów współczesnych

 

Archiwistyka oraz zarządzanie dokumentacją to pojęcia zrozumiałe. A czym jest infobrokerstwo? Najprościej mówiąc, jest to poszukiwanie różnego rodzaju informacji oraz analizowanie zebranych danych. Wszystkie wymienione elementy stanowią przyszłościową dyscyplinę, ponieważ informacja stanowi dzisiaj jedną z najbardziej poszukiwanych dóbr, a jej zdobycie oraz uporządkowanie bywa niezwykle cenne. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to należy udać się na studia. A dokąd? Na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Kształcenie na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jan Pawła II umożliwia nabycie umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika. Studia mają na celu przygotowanie do pracy w każdego rodzaju archiwach, kancelariach, jak również pełnienia obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych i brokera informacji. Cechą charakterystyczną kierunku są zajęcia realizowane w niewielkich grupach, a także wizyty studyjne i duża ilość praktyk zawodowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jan Pawła II w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • paleografia łacińska,
 • neografia niemiecka i ruska,
 • historia ustroju,
 • zarządzanie zapisami informacyjnymi,
 • architektura informacji,
 • zarządzanie archiwami bieżącymi

 

Nabywane umiejętności

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo jest kierunkiem dostarczającym licznych umiejętności. Studenci zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania kancelarii tajnych i jawnych oraz każdego etapu cyklu życia dokumentu od powstania przez rejestrację, obieg, ekspedycję, archiwizację, aż po zniszczenie dokumentacji lub przekazanie do archiwów historycznych. Ponadto, potrafią zarządzać archiwami zakładowymi i składnicami akt, zarządzać informacją, badać potrzeby informacyjne, korzystać z programów biurowych, opracowywać materiały archiwalne, które posiadają wartość historyczną.

 

Praca po studiach

Z wachlarzem umiejętności absolwenci Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II znajdą zatrudnienie między innymi w kancelariach, archiwach państwowych, archiwach historycznych, archiwach społecznych, archiwach bieżących, urzędach.

 

Opinie

Kierunki studiów w Krakowie tworzą olbrzymią przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Monika, studentka Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa mówi:

„Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to świetna uczelnia i studiowanie tutaj jest prawdziwym powodem do dumy. Co najważniejsze, na studiach zdobywamy umiejętności praktyczne, dzięki czemu bez problemu poradzimy sobie na wymagającym rynku pracy.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO - ważne informacje

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia Kraków

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archiwistykę, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

Absolwent kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania informacją,
 • zarządzania archiwami bieżącymi,
 • funkcjonowania kancelarii jawnych i tajnych,
 • stosowania standardów metadanych,
 • wyszukiwania danych i informacji,
 • gromadzenia i przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych oraz wizualizacji poprzez raporty, infografiki i wykresy,
 • bezpieczeństwa informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Archiwistyce, zarządzaniu dokumentacją i infobrokerstwie:

Absolwent kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • kancelariach,
 • archiwach państwowych,
 • archiwach historycznych,
 • archiwach społecznych,
 • archiwach bieżących,
 • urzędach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)