Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  studia - kierunki studiów

Archiwista – kim właściwie jest? Bardzo często słyszy się, iż zawód ten wykonują ludzie z misją, której celem jest skuteczne zwalczanie niepamięci i ochrona historii przed zapomnieniem. Człowiek od lat stara się wykorzystywać wszystkie możliwe narzędzia, aby utrwalić to, co istotne i co powinno kształtować pokolenia. Na przestrzeni lat system archiwizacji został zrewolucjonizowany – wszystko zaczęło się od pisma, które pierwotnie było jedynym środkiem do porządkowania i rejestrowania wydarzeń. Z czasem pismo zaczęło być wspierane przez obraz i dźwięk, a dziś najwięcej do powiedzenia ma kod binarny, świetnie radzący sobie z w chmurze obliczeniowej i na cyfrowych nośnikach IT. Nie sposób uniknąć digitalizacji, która niezwykle ułatwia pracę współczesnym archiwistom, nie pozwalając przy tym na jakiekolwiek błędy w całym procesie dokumentacji. 
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to starsze siostry bibliotekoznawstwa, dzięki którym z sukcesem podejmowane są próby definiowania tej humanistycznej dyscypliny naukowej, aktualizacji relacji między funkcjonowaniem archiwów a prawami archiwalnymi. Eliminują bariery między przeszłością a teraźniejszością, zachowują pamięć o ludziach i miejscach, którą ówcześnie utrwalono w dokumentach urzędowych, listach, fotografiach, mapach, rękopisach czy grafikach.
Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są zdecydowanie dla Ciebie, jeśli w sferze Twoich zainteresowań prym wiodą wydarzenia historyczne, które w zaciszu biura archiwalnego chciałbyś uporządkować, uzupełnić i przygotować do użytku odbiorców z zewnątrz. Jeśli pragniesz zgłębić tajniki archiwizacji i dokumentacji cyfrowej oraz doświadczyć tego, w jaki sposób funkcjonują archiwa, poznać specyfikację poszczególnych instytucji, jak również nauczyć się czytać archiwizowane dokumenty, czas zaaplikować na kierunek, który da Ci mnóstwo możliwości na drodze zawodowej. Spełnij się jako współczesny strażnik dziedzictwa zarówno historycznego i kulturowego. 
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By rzeczywiście poznać specyfikę obszaru archiwistyki oraz zarządzania dokumentacją, będziesz mieć okazję przygotować się do pracy w administracji zarówno urzędowej, jak i poza nią. Będziesz mieć możliwość samodzielnego poruszania się w dziedzinie gromadzenia, przechowywania, opracowywania oraz dystrybucji materiałów archiwalnych. Zrozumiesz rolę prowadzenia badań w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz dowiesz się, z jakich paradygmatów wywodzą się poszczególne metody działania w ich obszarze. Ponadto będziesz w stanie wykorzystać swój potencjał w zakresie rzetelnego researchu nie tylko w zasobach archiwalnych, ale również online. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą terminologii, teorii oraz metodologii badań z zakresu archiwistyki. Poznasz sposoby konserwacji materiałów archiwalnych oraz metody ich przechowywania. Będziesz w stanie skutecznie identyfikować i rozstrzygać kwestie sporne dotyczące pracy nad aktami. Staniesz się rzetelnym selekcjonerem i analitykiem zarządzanych przez siebie dokumentów. 
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją? Jako interdyscyplinarny archiwista i specjalista ds. zarządzania dokumentacją, który rozumie istotę zachowania relacji między historią a współczesnością, z łatwością znajdziesz zatrudnienie w takich obszarach, gdzie Twoje umiejętności merytorycznej wiedzy na temat materiałów archiwalnych będą bardzo mocno pożądane. Z pewnością odnajdziesz się w roli archiwisty historycznego, działającego przy placówkach IPN czy w archiwach kościelnych. Ponadto świetnie sprawdzisz się jako pracownik w sektorze prywatnym, świadczący usługi back-office, archiwista zakładowy, w instytucjach kultury czy specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą skupioną wokół usług kancelaryjno-archiwalnych. Co więcej, doskonałą alternatywą będzie dla Ciebie stanowisko organizatora pracy biurowej, specjalisty ds. zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach i kancelariach czy pracownik ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek archiwizacja i zarządzanie dokumentacją na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia albo język polski – część pisemna lub język obcy – część pisemna,  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Historycznych

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując archiwizację i zarządzanie dokumentacją?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań materiałami archiwalnymi
 • projektowania badań archiwistycznych
 • formułowania i analizy problemów badawczych
 • rozpoznawania źródeł z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ich analizy i interpretacji
 • historii dawnych i współczesnych ziem polskich oraz jej koneksji z historią powszechną
 • interdyscyplinarnych powiązań między archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją
 • ustroju Polski od czasów średniowiecza po współczesność
 • funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce
 • norm prawnych, warunkujących funkcjonowanie archiwów oraz postępowanie z dokumentacją w różnych instytucjach 
 • kierunku rozwoju archiwistyki
 • narodowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacji niearchiwalnej wobec prawa UE oraz wybranych państw
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem obcym
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących archiwistyki
 • kryteriów, metod i narzędzi selekcji archiwalnej

Gdzie będziesz pracował po kierunku archiwizacja i zarządzanie dokumentacją?

Absolwent kierunku archiwizacja i zarządzanie dokumentacją znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • archiwista w instytucjach historycznych, np. w archiwach państwowych, kościelnych, wojskowych, uniwersyteckich czy w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej
 • pracownik archiwów zakładowych lub w składnicach akt (urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje)
 • archiwista w instytucjach kultury, np. w muzeach 
 • pracownik biblioteki (działy rękopisów lub zbiorów specjalnych)
 • ekspert ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją
 • pracownik w sektorze prywatnym – usługi back-office
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • własna działalność gospodarcza – usługi archiwalno-kancelaryjne
 • organizator pracy biurowej
 • specjalista ds. zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach i kancelariach
 • pracownik archiwów społecznych
 • pracownik ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Komentarze (0)