Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Dodaj do ulubionych

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  studia - kierunki studiów

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: 

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ STUDIA STACJONARNE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując archiwizację i zarządzanie dokumentacją?

Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By rzeczywiście poznać specyfikę obszaru archiwistyki oraz zarządzania dokumentacją, będziesz mieć okazję przygotować się do pracy w administracji zarówno urzędowej, jak i poza nią.
Będziesz mieć możliwość samodzielnego poruszania się w dziedzinie gromadzenia, przechowywania, opracowywania oraz dystrybucji materiałów archiwalnych. Zrozumiesz rolę prowadzenia badań w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz dowiesz się, z jakich paradygmatów wywodzą się poszczególne metody działania w ich obszarze.
Ponadto będziesz w stanie wykorzystać swój potencjał w zakresie rzetelnego researchu nie tylko w zasobach archiwalnych, ale również online. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą terminologii, teorii oraz metodologii badań z zakresu archiwistyki.
Poznasz sposoby konserwacji materiałów archiwalnych oraz metody ich przechowywania.Będziesz w stanie skutecznie identyfikować i rozstrzygać kwestie sporne dotyczące pracy nad aktami. Staniesz się rzetelnym selekcjonerem i analitykiem zarządzanych przez siebie dokumentów
 
W programie studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Historia archiwów
 • Rozwój form kancelaryjnych
 • Współczesna biurowość
 • Dokumentacja elektroniczna
 • Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego
 • Kultura i techniki studiowania
 • Źródłoznawstwo - średniowieczne i nowożytne
 • Podstawy zarządzania i organizacji dokumentacji
 • Metodyka opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego
 • Język łaciński
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań materiałami archiwalnymi
 • projektowania badań archiwistycznych
 • formułowania i analizy problemów badawczych
 • rozpoznawania źródeł z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ich analizy i interpretacji
 • historii dawnych i współczesnych ziem polskich oraz jej koneksji z historią powszechną
 • interdyscyplinarnych powiązań między archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją
 • ustroju Polski od czasów średniowiecza po współczesność
 • funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce
 • norm prawnych, warunkujących funkcjonowanie archiwów oraz postępowanie z dokumentacją w różnych instytucjach 
 • kierunku rozwoju archiwistyki
 • narodowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacji niearchiwalnej wobec prawa UE oraz wybranych państw
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem obcym
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących archiwistyki
 • kryteriów, metod i narzędzi selekcji archiwalnej

Jak wyglądają studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie informacją?

Archiwista – kim właściwie jest? Bardzo często słyszy się, iż zawód ten wykonują ludzie z misją, której celem jest skuteczne zwalczanie niepamięci i ochrona historii przed zapomnieniem. Człowiek od lat stara się wykorzystywać wszystkie możliwe narzędzia, aby utrwalić to, co istotne i co powinno kształtować pokolenia.
Na przestrzeni lat system archiwizacji został zrewolucjonizowany – wszystko zaczęło się od pisma, które pierwotnie było jedynym środkiem do porządkowania i rejestrowania wydarzeń. Z czasem pismo zaczęło być wspierane przez obraz i dźwięk, a dziś najwięcej do powiedzenia ma kod binarny, świetnie radzący sobie z w chmurze obliczeniowej i na cyfrowych nośnikach IT. Nie sposób uniknąć digitalizacji, która niezwykle ułatwia pracę współczesnym archiwistom, nie pozwalając przy tym na jakiekolwiek błędy w całym procesie dokumentacji. 
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to starsze siostry bibliotekoznawstwa, dzięki którym z sukcesem podejmowane są próby definiowania tej humanistycznej dyscypliny naukowej, aktualizacji relacji między funkcjonowaniem archiwów a prawami archiwalnymi. Eliminują bariery między przeszłością a teraźniejszością, zachowują pamięć o ludziach i miejscach, którą ówcześnie utrwalono w dokumentach urzędowych, listach, fotografiach, mapach, rękopisach czy grafikach.
 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek archiwistyka i zarządzanie informacją można realizować tylko w trybie stacjonarnym, co będzie idealną opcją kształcenia dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach akademickich.

 

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Jeżeli zdecydujesz się aplikować na powyższy kierunek zdobędziesz wszechstronne wykształćenie z zakresu nauk humanistycznych, historycznych oraz nauk o zarządzaniu.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku archiwistyka i zarządzanie informacją będzie oscylował głównie wokół nauk historycznych i humanistycznych. Studenci będą mieli okazję uczęszczać na wiele ciekawych zajęć i wykładów związanych z powyższą tematyką. W siatce zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • Podstawy zarządzania dokumentacją w instytucji
 • Wstęp do archiwistyki
 • Postępowanie administracyjne
 • Rękopisy biblioteczne i muzealne

 

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat historii od czasów starożytnych do współczesności. Ponadto, poznasz wybrane regulacje prawne oraz dowiesz się jak działają archiwa, co z pewnością wykorzystasz w swojej przyszłej praktyce zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku archiwistyka i zarządzanie informacją wykształcisz niezwykle cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim, nauczysz się technik zarządzania dokumentacją w różnego rodzaju instytucjach. Ponadto, poznasz metodykę przechowywania i gromadzenia zasobu archiwalnego. Studenci będą także korzystać z nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są zdecydowanie dla Ciebie, jeśli w sferze Twoich zainteresowań prym wiodą wydarzenia historyczne, które w zaciszu biura archiwalnego chciałbyś uporządkować, uzupełnić i przygotować do użytku odbiorców z zewnątrz.
Jeśli pragniesz zgłębić tajniki archiwizacji i dokumentacji cyfrowej oraz doświadczyć tego, w jaki sposób funkcjonują archiwa, poznać specyfikację poszczególnych instytucji, jak również nauczyć się czytać archiwizowane dokumenty, czas zaaplikować na kierunek, który da Ci mnóstwo możliwości na drodze zawodowej. Spełnij się jako współczesny strażnik dziedzictwa zarówno historycznego i kulturowego. 
 
5. Gdzie studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek archiwistyka i zarządzanie informacją można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia i zaliczeniu pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku archiwizacja i zarządzanie dokumentacją?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją? Jako interdyscyplinarny archiwista i specjalista ds. zarządzania dokumentacją, który rozumie istotę zachowania relacji między historią a współczesnością, z łatwością znajdziesz zatrudnienie w takich obszarach, gdzie Twoje umiejętności merytorycznej wiedzy na temat materiałów archiwalnych będą bardzo mocno pożądane.
Z pewnością odnajdziesz się w roli archiwisty historycznego, działającego przy placówkach IPN czy w archiwach kościelnych. Ponadto świetnie sprawdzisz się jako pracownik w sektorze prywatnym, świadczący usługi back-office, archiwista zakładowy, w instytucjach kultury czy specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą skupioną wokół usług kancelaryjno-archiwalnych.
Co więcej, doskonałą alternatywą będzie dla Ciebie stanowisko organizatora pracy biurowej, specjalisty ds. zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach i kancelariach czy pracownik ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych.
 
Absolwent kierunku archiwizacja i zarządzanie dokumentacją znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • archiwista w instytucjach historycznych, np. w archiwach państwowych, kościelnych, wojskowych, uniwersyteckich czy w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej
 • pracownik archiwów zakładowych lub w składnicach akt (urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje)
 • archiwista w instytucjach kultury, np. w muzeach 
 • pracownik biblioteki (działy rękopisów lub zbiorów specjalnych)
 • ekspert ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją
 • pracownik w sektorze prywatnym – usługi back-office
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • własna działalność gospodarcza – usługi archiwalno-kancelaryjne
 • organizator pracy biurowej
 • specjalista ds. zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach i kancelariach
 • pracownik archiwów społecznych
 • pracownik ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Komentarze (0)