Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

22.06.2022

 

Pedagogika – Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 2022

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku pedagogika w AG
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 3075 zł

studia niestacjonarne: od 3750 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Pedagogika, przez niektórych, rozumiana jest jako dyscyplina ukierunkowana wyłącznie na wychowanie i edukację dzieci. To błąd, ponieważ jest ona znacznie szerszą dyscypliną, bez której trudno wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa. W jej obszarze znajdują się zagadnienia resocjalizacji, wsparcia seniorów, promocji zdrowia, czy pracy kulturalno- oświatowej. Co ważne, jest dziedziną która odpowiada na problemy współczesności i wciąż się rozwija. Gdzie można studiować Pedagogikę? W Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Akademii Górnośląskiej w Katowicach zakłada pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, jak również kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w Akademii Górnośląskiej w Katowicach charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • diagnostyka pedagogiczna,
 • metodyka pracy opiekuńczej,
 • pedagogika specjalna,
 • pielęgnacja i opieka nad dzieckiem,
 • psychologia zdrowia,
 • edukacja żywieniowa,
 • żywność funkcjonalna,
 • pedagogika rodziny,
 • elementy polityki społecznej,
 • elementy prawa socjalnego

 

Nabywane umiejętności

Pedagogika w Akademii Górnośląskiej w Katowicach jest kierunkiem nastawionym na pozyskanie szeregu umiejętności. Studenci rozwijają się między innymi w obszarach arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, psychoterapii i socjoterapii, a także technik pracy wspierającej funkcjonowanie seniorów w aspekcie poznawczym,  emocjonalnym, fizycznym i społecznym oraz planowania, realizacji oraz ewaluacji procesu edukacji zdrowotnej.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki w AG będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach systemu edukacji, placówkach służby zdrowia, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, klubach dziecięcych, placówkach opieki dziennej, hospicjach, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, klubach seniora, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Katowice jak na stolicę regionu przystało posiadają wiele edukacyjnych możliwości. Każdego roku szeroka rzesza kandydatów obiera największe miasto województwa śląskiego jako cel swojej podróży i miejsce kształcenia. Gdzie można studiować Pedagogikę? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Akademii Górnośląskiej w Katowicach opinie? Martyna, studentka Pedagogiki mówi:

„AG jest uczelnią, która kładzie nacisk na kształcenie praktyczne. Dlatego każdy student otrzymuje solidny bagaż umiejętności, dzięki którym będzie mógł działać szeroko, pełnić różnorodne funkcje i łączyć przestrzenie zawodowe. „

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Katowice

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Akademii Górnośląskiej:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii i socjologii,
 • analizy odmiennych koncepcji wychowania, rekonstruowania ich założeń oraz ideologii,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka,
 • diagnostyki pedagogicznej,
 • pedagogiki rodziny,
 • psychologii klinicznej,
 • polityki społecznej,
 • diagnozy i terapii logopedycznej,
 • wspomagania rozwoju dziecka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach systemu edukacji,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • klubach dziecięcych,
 • placówkach opieki dziennej,
 • hospicjach,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • ośrodkach resocjalizacyjnych,
 • klubach seniora,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Komentarze (0)