Agrobiznes

Agrobiznes

Agrobiznes

30.01.2022

Agrobiznes – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku agrobiznes w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Agrobiznes to pewien proces, mający na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych. To przestrzeń, w której zawiera się między innymi rolnictwo, przemysł spożywczy, przetwórstwo, jak również ekonomia i nowoczesne zarządzanie. Agrobiznes to także kierunek studiów, dzięki któremu można zdobyć wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno- technicznych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych oraz handlowych. Taki kierunek oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zespolenia ze sobą aktywności ludzi w sferze gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw wchodzących w skład innych gałęzi gospodarki, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w wytwarzaniu produktów żywnościowych dla finalnych konsumentów. Studenci zaznajamiają się z procesem produkcyjnym, w wyniku którego powstaje produkt konsumpcyjny będący efektem połączenia działalności rolniczej z działalnością przetwórczą i ekonomiczną.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiadają bogaty program kształcenia, który obejmuje między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka z elementami statystyki,
 • komunikacja w biznesie,
 • fizjologia roślin z elementami biochemii,
 • gleboznawstwo,
 • ogólna uprawa roślin,
 • chów zwierząt,
 • chemia rolna,
 • ekonomika rolnictwa,
 • technologie produkcji rolniczej,
 • funkcjonowanie rynku żywnościowego,
 • technologie żywienia zwierząt,
 • klastry agrobiznesowe,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • technika rolnicza

 

Nabywane umiejętności

Agrobiznes jest kierunkiem dostarczającym różnorodnych umiejętności. Studenci pozyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje między innymi w zakresie technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa przez przemysł spożywczy, zarządzania produktem, pozyskiwania funduszy unijnych, funkcjonowania klastrów agrobiznesowych, kształtowania przewag konkurencyjnych produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Agrobiznesu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach doradczych, samorządach terytorialnych, administracji państwowej.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Aby ułatwić poszukiwania tym, którzy chcieliby studiować Agrobiznes, możemy podpowiedzieć zadając jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Marcin, student Agrobiznesu mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy to uczelnia, która bardzo dobrze odpowiada na zapotrzebowania rynku. Kształcimy się na specjalistów, prawdziwych fachowców, a nie zwyczajnych teoretyków z dyplomem. Uniwersytet Przyrodniczy to dobry wybór. Polecam.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

AGROBIZNES - ważne informacje

Agrobiznes studia Lublin

Agrobiznes studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów chemicznych i biologicznych zachodzących w glebie i roślinach,
 • technologii produkcji roślinnej,
 • fizjologii zwierząt i technologii chowu zwierząt gospodarskich,
 • budowy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • zasad, regulacji i czynników wpływających na konkurencyjność uczestników rynku żywnościowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości w agrobiznesie i jego obsłudze.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Agrobiznes:

Absolwent kierunku Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach doradczych,
 • samorządach terytorialnych,
 • administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)