Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2021

Studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Żywność to temat, który potrafi namieszać w głowach. Co chwilę słyszymy o produktach zdrowych, szkodliwych, by następnie usłyszeć, iż wcale tak nie jest a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ile razy natknęliśmy się na artykuły przestrzegające przed konkretnymi składnikami? I ile razy przeczytaliśmy artykuł, w którym pisano, iż produkt uznawany za zdrowy jest jednak poważnym zagrożeniem dla organizmu? Przykłady można wymieniać bez końca. Aby rzeczywiście wiedzieć i poznać podział na produkty zdrowe i niezdrowe, a także zgłębić procesy ich produkcji należy pozyskać szeroką i złożoną wiedzę. Wiedza ta płynie z kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka, który realizowany jest na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu chemii żywności, a także nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Studenci rozwijają umiejętności w obszarze przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, a ponadto uczą się organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń i przeprowadzać kalkulację ekonomiczną.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a siatce zajęć widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia ogólna,
 • ekonomika przedsiębiorstw spożywczych,
 • inżynieria procesowa,
 • analiza żywności,
 • biochemia,
 • fizjologia człowieka,
 • aparatura przemysłu spożywczego,
 • chemia żywności i toksykologia,
 • technologia i organizacja gastronomii,
 • projektowanie środków spożywczych,
 • przechowalnictwo i opakowania żywności,
 • technologia węglowodanów i tłuszczów

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozwijają szereg umiejętności. Między innymi potrafią zaprojektować produkt spożywczy, proces technologiczny oraz system zapewnienia jakości związany z produkcją żywności, a także posługiwać się dokumentacją techniczną, interpretować i oceniać informacje, przeprowadzać zadania badawcze i eksperymenty.

 

Praca po studiach

Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i przechowalnictwie żywności, placówkach kontroli jakości, laboratoriach analizy żywności, zakładach żywienia zbiorowego, dystrybucji i handlu żywnością.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Planując studiować omawiany przez nas kierunek warto poznać bliżej uczelnię, która go realizuje. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Malwina, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„Studia powinny dawać możliwość rozwijania zainteresowań i prowadzić do tego, aby robić w życiu to, co się lubi. Uniwersytet Przyrodniczy proponuje różne opcje i ścieżki kształcenia, aby każdy wybrał drogę dla siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię żywności i żywienie człowieka na UP Lublin:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie,
 • przemian zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania,
 • bezpieczeństwa produkcji żywności,
 • projektowania technologicznego,
 • żywienia człowieka,
 • organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw żywnościowych,
 • projektowania produktu spożywczego,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle spożywczym,
 • chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
 • placówkach kontroli jakości,
 • laboratoriach analizy żywności,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • dystrybucji i handlu żywnością.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)