Behawiorystyka zwierząt

Behawiorystyka zwierząt

Behawiorystyka zwierząt

30.01.2022

Behawiorystyka zwierząt – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku behawiorystyka zwierząt w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że na bodźce ze strony świata zewnętrznego reagują nie tylko ludzie. Dlatego coraz częściej słyszymy o zawodzie behawiorysty zwierzęcego, bądź psychologa zwierzęcego. W kręgu zainteresowań takiego specjalisty znajduje się przede wszystkim zachowanie zwierząt. Bada on, w jaki sposób czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na nie. Behawiorysta zwierzęcy stara się zrozumiale przetłumaczyć kluczowe informacje, aby obie strony, czyli człowiek i zwierzę, mogły się porozumieć i wspólnie rozwiązać problem. Na zainteresowanych tym tematem czeka kierunek Behawiorystyka zwierząt, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Kształcenie na kierunku Behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych. Studenci poznają mechanizmy odpowiedzialne za występowanie określonego rodzaju zachowania, związki między bodźcami a reakcjami na podstawie których można przewidywać zachowanie w określonych sytuacjach, jak również powiązania warunków bytowania zwierząt różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi w aspekcie zachowań typowych dla gatunku.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • biologia,
 • chemia,
 • anatomia,
 • neuro- fizjologia,
 • mikrobiologia,
 • genetyka ogólna i behawioralna,
 • biologia zwierząt gospodarskich,
 • akwarystyka,
 • biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt,
 • interakcje człowiek - zwierzę,
 • terapia i sporty z udziałem zwierząt,
 • neurologia,
 • symptomatologia i fizjoterapia zwierząt,
 • metodologia badań behawioralnych,
 • dobrostan zwierząt dzikich

 

Nabywane umiejętności

Istotnym elementem kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt są praktyki. Studenci odbywają je między innymi w hodowlach zamkniętych, schroniskach, ogrodach zoologicznych, hotelach i pensjonatach dla zwierząt, fermach hodowlanych, rezerwatach. Wszystkie zajęcia oraz praktyki mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności, wśród których wymienić można analizowanie i ocenianie poprawności podejmowanych rozwiązań mających na celu poprawę dobrostanu oraz bezpieczeństwa utrzymania i użytkowania zwierząt, planowanie doświadczeń i interpretowanie ich wyników, identyfikowanie zjawisk i ocenianie ich wpływu na organizm zwierząt i środowisko.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku Behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ogrodach zoologicznych, schroniskach, zakładach opieki dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta.

 

Opinie

Lublin należy do największych ośrodków akademickich w kraju, zatem oferta edukacyjna w tym mieście jest niezwykle bogata. Nie brakuje w niej również kierunków nowoczesnych, które dopiero wchodzą na edukacyjny rynek. Osoby zainteresowane omawianym przez nas kierunkiem, powinny zwrócić uwagę na Uniwersytet Przyrodniczy. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Oliwia, studentka Behawiorystyki zwierząt mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje nowoczesną wiedzę. To uczelnia, która patrzy w przyszłość i reaguje na zapotrzebowania rynku. Dlatego powstają nowe, oryginalne kierunki, takie jak ten, który studiuję. To świetna uczelnia.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT - ważne informacje

Behawiorystyka zwierząt studia Lublin

Behawiorystyka zwierząt studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Behawiorystykę zwierząt na UP Lublin:

Absolwent kierunku Behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy i funkcjonowania organizmu na poziomie anatomii, fizjologii i psychologii,
 • procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • różnic w użytkowaniu zwierząt z uwzględnieniem ich specyfiki gatunkowej i rasowej,
 • prowadzenia analizy wyników badań behawioralnych i w pracy hodowlanej,
 • biologii zwierząt,
 • mechanizmów interakcji zachodzących pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem oraz pomiędzy zwierzętami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Behawiorystyka zwierząt:

Absolwent kierunku Behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach,
 • zakładach opieki dla zwierząt,
 • wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (1)

Patrycja odpowiedz

bardzo ciekawy wpis :) ja również lubię podnosić swoje kompetencje (Aktualnie pracuję w schronisku i w zoo) dlatego szukałam Uczelni, która pozwoliłaby mi pogodzić pracę zawodową i szkołę. Wybrałam wskz kierunek Behawiorysytyka zwierząt. Również zachęciła mna kadra naukowo dydaktyczna tak jak w wskazujesz w treści posta :)