Studia weterynaryjne Lublin

Studia weterynaryjne Lublin

Studia weterynaryjne Lublin

Największy wybór studiów

weterynaryjnych w Lublinie

Odkryj kierunki weterynaryjne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

01.02.2023

Studia weterynaryjne Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia weterynaryjne w Lublin to studia licencjackie lub studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (I stopnia) lub 5,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia weterynaryjne Lublin
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia weterynaryjne w Lublinie

Studia weterynaryjne w Lublinie to zestaw kierunków, które przede wszystkim skupiają się na zagadnieniach dotyczących chorób zwierząt, leczenia i profilaktyki, higieny produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochrony ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Oprócz tego, są to studia dostarczające wiedzy na temat pielęgnacji zwierząt, czy żywienia zwierząt gospodarskich.

Najpopularniejsze kierunki weterynaryjne w Lublinie: Weterynaria, Zootechnika, Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia.

Współczesne studia weterynaryjne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunkach weterynaryjnych w Lublinie: bioinżynieria i marketing paszzarządzanie produkcją w chowie zwierząt.

 

Praca po studiach weterynaryjnych

Absolwenci studiów weterynaryjnych znajdują zatrudnienie między innymi w gospodarstwach rolniczych i hodowlanych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach związanych z prewencją i profilaktyką zootechniczną, ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji zwierząt dzikich, wytwórniach pasz.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną weterynarią wahają się od 3000 zł do 5500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia weterynaryjne w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA WETERYNARYJNE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka weterynaryjna stacjonarne I stopnia
Weterynaria stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Zootechnika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia weterynaryjne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WETERYNARYJNE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia weterynaryjne w Lublinie

Jeśli chcesz dostać się na studia weterynaryjne w Lublinie, przyłóż się do nauki w liceum i zdaj maturę z biologii na jak najlepszym poziomie. Nie zapomnij o matematyce bądź chemii. One również mają ogromne znaczenie podczas konkursu świadectw. Aby wybrać jak najlepsze przedmioty do zdawania na maturze, sprawdź dokładnie wymagania kierunku, jaki chcesz studiować. Dobierz przedmiot do stawianych przed Tobą wytycznych rekrutacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI WETERYNARYJNE W LUBLINIE

STUDIA WETERYNARYJNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia weterynaryjne w Lublinie?

Jedyną uczelnią prowadzącą studia pokrewne z weterynaryjnymi jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Uczelnia państwowa, na której kształcą się przyszli zootechnicy, biolodzy, inżynierowie chemiczni, a także weterynarze. Studia weterynaryjne prowadzone są na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Weterynaria to dość elitarny kierunek, dostępny zaledwie w kilku miastach w Polsce. Możecie tu również wybrać kierunki pokrewne, takie jak behawiorystyka zwierząt. Sprawdźcie ofertę studiów lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Jeśli kochacie świat natury i chcielibyście swoją przyszłość właśnie z nią związać, to z pewnością znajdzie się tu dla Was ciekawe miejsce i kierunek nauki, który zapewni Wam dobrą przyszłość.

 

Studia weterynaryjne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki weterynaryjne w Lublinie możesz studiować zarówno w ramach pierwszego stopnia (analityka weterynaryjna), jak i w formie studiów jednolitych magisterskich (weterynaria). Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata i umożliwiają zdobycie tytułu licencjata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Lubelskie uczelnie oferują także studia podyplomowe, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Kształcenie w formie podyplomowej odbywa się niestacjonarnie w trakcie dwóch semestrów. Do kategorii studiów podyplomowych zaliczyć możemy radiologię weterynaryjną oraz studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które mają już wykształcenie wyższe.

Poszczególne kierunki studiów możesz realizować w trybie dziennym lub zaocznym. Kształcenie na studiach stacjonarnych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast niestacjonarnie możesz studiować w weekendy. Wybierz formę kształcenia, która najbardziej Ci odpowiada.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów weterynaryjnych w Lublinie

Do kategorii studiów weterynaryjnych w Lublinie zaliczyć możemy przede wszystkim weterynarię oraz analitykę weterynaryjną. Placówki akademickie mają także propozycje kształcenia podyplomowego, które uzupełnia wiedzę z danej dziedziny i pozwala zdobyć dodatkowe kompetencje.

Do tego typu studiów zaliczyć możemy radiologię weterynaryjną oraz studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów. Poszczególne ośrodki akademickie w Lublinie dbają o wysoki poziom kształcenia, dlatego wyspecjalizowana kadra akademicka przygotowuje interdyscyplinarnie opracowane programy studiów, umożliwiające zdobycie wiedzy w zakresie nauk weterynaryjnych oraz potrzebnych do pracy umiejętności.

Prócz zajęć obowiązkowych czekają na Ciebie przedmioty dodatkowe, a także praktyki zawodowe, które wprowadzą Cię w weterynaryjny świat. Warto zapoznać się szczegółowo z ofertami kształcenia poszczególnych uczelni w Lublinie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów weterynaryjnych:

 • analityka weterynaryjna
 • weterynaria

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki weterynaryjne w Lublinie?

Studia weterynaryjne możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Przyrodniczym, który jest doskonale przystosowany do prowadzenia kształcenia w tym zakresie. Profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe i laboratoryjne ułatwiają weryfikowanie teoretycznego kształcenia w praktyce.

Wyspecjalizowana kadra akademicka rzetelnie opracowuje programy studiów, zawierające najważniejsze dla danego kierunku przedmioty i propozycje zajęć pozauczelnianych, które jednocześnie pozwolą Ci zdobyć niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę i umiejętności. Uczelnie w Lublinie są przygotowywane nie tylko merytorycznie, ale i technicznie do pełnienia funkcji dydaktycznych w zakresie nauk weterynaryjnych.

Studenci prócz zajęć w wydziałowych murach odbywają także zajęcia w laboratoriach, jak również uczęszczają na wielogodzinne praktyki, które pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Zapoznaj się szczegółowo z ofertami kształcenia reprezentowanymi przez poszczególne lubelskie placówki akademickie.

Uczelnie, na których można studiować kierunki weterynaryjne w Lublinie:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia weterynaryjne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Studia weterynaryjne są niezwykle opłacalne, zwłaszcza że specjalistów w tym zakresie jest coraz mniej. Rynek pracy poszukuje absolwentów kierunków weterynaryjnych. Osoby te otwierają także własne gabinety i chętnie zajmują się zwierzętami. Wybierając studia, warto zweryfikować, kogo poszukują współcześni pracodawcy. To pozwoli wybrać odpowiednią ścieżkę kariery i postawić na rozwój.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • zootechnik
 • doradca ds. chowu, hodowli i żywienia zwierząt
 • weterynarz
 • technik weterynarii
 • specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych
 • specjalista chirurgii weterynaryjnej
 • specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • specjalista rozrodu zwierząt
 • specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

 

Nie każdy odnajdzie się na kierunkach związanych z naukami weterynaryjnymi. Są to studia dla pasjonatów, ludzi o szczególnych zainteresowaniach i predyspozycjach. To ważne, by kształcić się w zakresie, który faktycznie nas fascynuje. Zwiększa to chęć do zdobywania wiedzy oraz parcie na rozwój.

Absolwenci studiów weterynaryjnych zatrudniani są w prywatnych laboratoriach diagnostycznych, zakładach produkcji zwierzęcej, państwowej służbie weterynaryjnej, zakładach produkcji pasz i dodatków paszowych, w instytucjach naukowo-badawczych i naukowo dydaktycznych, a także w przemyśle farmaceutycznym.

Odnajdują się także w pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego, gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, fermach hodowlanych i towarowych. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a poszczególne miejsca pracy uzależnione są od realizowanego kierunku bądź specjalizacji.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Nim wybierzesz daną uczelnię wyższą, zweryfikuj jej ofertę kształcenia. Pamiętaj, że poszczególne placówki akademickie przedstawiają unikatowe propozycje edukacyjne i oryginalne programy studiów, co oznacza, że nie na każdej uczelni można znaleźć taki sam kierunek studiów, a realizacja zajęć w różnych ośrodkach akademickich może wyglądać w inny sposób. Studia weterynaryjne w Lublinie znajdziesz przede wszystkim na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Warto zweryfikować wyposażenie danej placówki, przystosowanie zarówno technologiczne, jak i merytoryczne. Istotna jest wyspecjalizowana kadra akademicka, a także to, co zapewnia uczelnia w trakcie realizowanej edukacji. Sprawdź, czy masz szansę na wyjazdy terenowe i praktyki, które pozwolą zdobyć wymagane do pracy doświadczenie zawodowe. Zapoznaj się z ofertą kształcenie Uniwersytetu Przyrodniczego i zdecyduj, jaki kierunek weterynaryjny chcesz studiować.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia weterynaryjne w Lublinie?

Studia weterynaryjne realizowane są na niewielu polskich uczelniach. Na pewno nie znajdziesz ich w każdym mieście akademickim. Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na kształcenie w Lublinie, który jest miastem historycznym, ale jednocześnie nie stroni od innowacji. Władze miasta oferują studentom wiele atrakcji, chociażby festiwali naukowych, wydarzeń kulturowych i sportowych, innego rodzaju imprez masowych, a wszelkiego tego typu przedsięwzięcia mają urozmaicić lata nauki.

Uniwersytet Przyrodniczy gruntownie opracowuje programy studiów, ale zachęca studentów także do życia badawczego. W tym celu organizowane są konferencje naukowe, wyjazdy badawcze, wymiany międzyuczelniane w kraju i za granicą. Możesz wziąć udział w grancie badawczym lub zapisać się do koła naukowego.

Władze uczelni współpracują z władzami miasta oraz największymi przedsiębiorstwami i instytucjami, opracowując programy stażowe i oferty praktyk, które umożliwiają prężne wkroczenie na aktualny rynek pracy i zdobycie nowych doświadczeń. Tego typu współprace pozwalają także na wprowadzanie programów socjalnych i stypendialnych.

Studia to jeden z najlepszych etapów w życiu młodego człowieka. W Lublinie masz szansę rozwinąć swoje pasje, ale i odkryć zupełnie nowe. Wybierz doskonale prosperujące miasto studentów i postaw na sukces.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach weterynaryjnych

Po studiach weterynaryjnych w Lublinie znajdziesz pracę w certyfikowanych hodowlach zwierząt, jak i na różnego rodzaju gospodarstwach zajmujących się jeździectwem czy hipologią. Ukończenie studiów zootechnicznych uprawni Cię do ubiegania się o pracę w firmach zajmujących się produkcją żywności zwierzęcej, jak i w państwowych instytucjach zapobiegających nadużyciom w hodowlach przetwórczych. Dzięki ciekawej specjalności na zootechnice dotyczącej produkcji pasz i ich marketingu możesz ubiegać się o pracę w dużych koncernach produkujących żywność dla zwierząt.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przedstawia dość ciekawą ofertę studiów, po ukończeniu których bezrobocie raczej Cię nie spotka. Studia podyplomowe pozwolą Ci wręcz zdobyć jeszcze więcej umiejętności ostatnio pożądanych i modnych, np. takich jak zoopsychologia. Studia weterynaryjne to z pewnością dobry wybór, o ile pałasz szczerą miłością do świata zwierząt i świata natury.

Po studiach weterynaryjnych bez problemu znajdziesz pracę jako weterynarz. Coraz większa świadomość właścicieli pupili co do profilaktyki zdrowia i konieczności leczenia swoich zwierzaków, sprawia, że zapotrzebowanie na usługi weterynarzy jest coraz większe. Możesz otworzyć własną praktykę lekarską, bądź znaleźć zatrudnienie w działającym już gabinecie.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE STUDIA WETERYNARYJNE

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prowadzone są studia weterynaryjne na kierunkach:

 • behawiorystyka zwierząt - studia inżynierskie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • hipologia i jeździectwo - studia inżynierskie I stopnia, stacjonarne
 • zootechnika - studia inżynierskie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, spec. hodowla i użytkowanie zwierząt, towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych, produkcja i marketing pasz przemysłowych
 • pielęgniarstwo zwierząt z elementami zoopsychologii - studia podyplomowe
 • radiologia weterynaryjna - studia podyplomowe
 • studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów - studia podyplomowe
 • zoopsychologia - studia podyplomowe
 • weterynaria - studia jednolite lekarskie, trwają 11 semestrów

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)