Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

30.01.2022

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Na co zwracamy uwagę kupując produkty żywnościowe? Przede wszystkim na ich jakość oraz bezpieczeństwo. Przywiązujemy coraz większą wagę do tego zagadnienia, ponieważ żywność bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie. Bezpieczeństwem i kontrolą jakości produktów zajmują się specjaliści, których kształci Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, zasad certyfikacji i akredytacji stosowanych w Polsce, innych krajach Unii Europejskiej oraz pozostałej części świata. Studenci poznają zagrożenia w procesie produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz w procesach przetwarzania i przechowywania, jak również poznają metody eliminowania i ograniczania tych zagrożeń.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • chemia żywności,
 • mikrobiologia żywności,
 • prawo żywnościowe,
 • zagrożenia produkcji żywności,
 • zanieczyszczenia i zafałszowania żywności,
 • nowoczesne metody utrwalania żywności,
 • łańcuch logistyczny w obrocie żywnością,
 • analiza zagrożeń i ryzyka,
 • bezpieczeństwo żywienia zbiorowego,
 • produkcja i certyfikacja żywności tradycyjnej

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pozyskują wiedzę i rozwijają umiejętności między innymi w zakresie metod analizy statystycznej, estymacji i weryfikacji hipotez statystycznych w zakresie badań nad bezpieczeństwem żywności. Ponadto, zaznajamiają się z chemicznymi i fizycznymi procesami zachodzącymi w biosferze, metodami badań mikrobiologicznych, procesami zachodzącymi podczas przechowywania żywności, metodami stosowanymi w analizie żywności, jak również zasadami certyfikacji i akredytacji.

 

Praca po studiach

Osoby, które ukończyły omawiany kierunek będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zbiorowego żywienia, laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją, a także w służbach sanitarnych i celnych.

 

Opinie

Lublin to przestrzeń nowoczesnego kształcenia, w której odnaleźć można kierunki kształcące w coraz popularniejszych dyscyplinach. Przykładem takiego kierunku jest Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności. Chcąc ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek warto choć trochę poznać uczelnię, która go oferuje. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Paulina, studentka Bezpieczeństwa i certyfikacji żywności mówi:

„Studia mogą być przyjemne, satysfakcjonujące, chociaż wymagające poświęceń, energii i dużego skupienia. Tak jest na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Studiuję na tej uczelni trzeci rok i mogę powiedzieć, że to bardzo intensywny i pełny przygód czas.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI - ważne informacje

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności studia Lublin

​Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo i certyfikację żywności na UP Lublin:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii zwierząt i roślin,
 • organizmów genetycznie modyfikowanych,
 • przepisów prawa żywnościowego,
 • chemicznych i fizycznych procesów zachodzących w biosferze,
 • pozyskiwania surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych,
 • przetwórstwa i jakości żywności,
 • metod stosowanych w analizie żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego,
 • zakładach zbiorowego żywienia,
 • laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją,
 • służbach sanitarnych i celnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)