Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

30.01.2022

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zagrożeniem dla człowieka są nie tylko bezpośrednie działania innych ludzi, ale również pożary, powodzie, czy katastrofy ekologiczne. Aby skutecznie z nimi walczyć należy posiadać określoną wiedzę i szereg umiejętności. Można je nabyć studiując Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, stanowiącej zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz społecznych. Studenci poznają zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w środowisku, gospodarce żywnościowej i przestrzeni cyfrowej, a także zasady funkcjonowania służb do spraw biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ponadto, uczą się dokonywać ocen zagrożeń, określać wpływ czynników środowiskowych oraz proponować rozwiązania zapobiegawcze.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • zagrożenia bioterrorystyczne,
 • chemia i inżynieria procesowa,
 • botanika,
 • zoologia,
 • ekologia ogólna i rolnicza,
 • regulacja procesów komórkowych,
 • mikrobiologia i zagrożenia mikrobiologiczne,
 • biochemia zagrożeń,
 • rośliny toksyczne,
 • genetyka ogólna i molekularna,
 • diagnostyka analityczna,
 • epidemiologia,
 • klimatologia i hydrologia,
 • zagrożenia związane z chemizacją rolnictwa,
 • bezpieczeństwo żywności,
 • gospodarka odpadami,
 • zagrożenia w produkcji roślinnej

 

Nabywane umiejętności

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Przyrodniczym to kierunek, który kładzie nacisk na kształcenie praktyczne. Studenci uczestniczą w licznych zajęciach terenowych, badaniach, czy praktykach ponadprogramowych. Dzięki nim poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności. Jakie? Między innymi w zakresie obserwacji, metod i technik pomiarowych, planowania badań z zakresu biobezpieczeństwa, analizowania wyników z zastosowaniem technik komputerowych i metod statystycznych, sporządzania ekspertyz, określania wpływu czynników biotycznych i abiotycznych, czy stosowania procedur w zakresie zachowania bezpieczeństwa biologicznego.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, służbie celnej, straży granicznej, straży miejskiej, laboratoriach, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Studia w Lublinie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Michał, student Biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ponieważ słyszałem o tej uczelni wyłącznie dobre opinie. Nauki jest sporo, ale jest ona ciekawa, ponieważ większość zajęć to zajęcia praktyczne. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ważne informacje

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na UP Lublin:

Absolwent kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zagrożeń dotyczących różnorodności biologicznej,
 • zjawisk i procesów ze sfery przyrodniczej i gospodarczej warunkujących pojawianie się i rozprzestrzenianie zagrożeń,
 • zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych surowców żywnościowych,
 • mechanizmów reakcji organizmów żywych na zanieczyszczenia środowiska i katastrofy ekologiczne,
 • bezpiecznych procesów utylizacji i metod zagospodarowania odpadów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe:

Absolwent kierunku Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego,
 • służbie celnej,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej,
 • laboratoriach,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)