Biobezpieczeństwo

Biobezpieczeństwo

Dodaj do ulubionych

Biobezpieczeństwo studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku biobezpieczeństwo
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biobezpieczeństwo rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | biobezpieczeństwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biobezpieczeństwo możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | biobezpieczeństwo - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku Biobezpieczeństwo pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz nauk społecznych. Poznają zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku, zasady funkcjonowania służb do spraw bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego, a także procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach powodziowych, klimatycznych, biologicznych i chemicznych.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego, którzy będą mogli wykonywać obowiązki w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek Biobezpieczeństwo należy do obszarów nauk biologicznych oraz nauk chemicznych. Oznacza to, że skierowany jest do osób zainteresowanych właśnie tymi dziedzinami.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biobezpieczeństwo:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOBEZPIECZEŃSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Biobezpieczeństwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Biobezpieczeństwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO STUDIA NIESTACJONARNE

BIOBEZPIECZEŃSTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOBEZPIECZEŃSTWO STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biobezpieczeństwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO?

Kierunek Biobezpieczeństwo oferowany jest na studiach o profilu ogólnoakademickim, które duży nacisk kładą na przygotowanie studentów do dalszej pracy badawczej, a w szczególności do podjęcia kolejnego etapu kształcenia. Biobezpieczeństwo to kierunek, w ramach którego można nabyć jasno określone umiejętności i kompetencje, dające przewagę na rynku zatrudnienia.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Przedmiotem kształcenia na studiach na kierunku Biobezpieczeństwo są treści z obszarów nauk biologicznych i chemicznych, ale również treści dotyczące występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa o nowych jakościowo cechach oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Cechą charakterystyczną programu nauczania jest unikalne połączenie podstawowego modułu biologiczno- chemicznego z fakultatywnymi komponentami z zakresu zarządzania biobezpieczeństwem.

Studenci kierunku Biobezpieczeństwo zaznajamiają się z zagadnieniami nauk biologicznych, nauk chemicznych, a także zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń biologicznych i zagrożeń chemicznych, występujących w środowisku oraz zasadami funkcjonowania służb do spraw bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego.

Ponadto, poznają procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych biologicznych i chemicznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO?

Studia na kierunku Biobezpieczeństwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO?

Kierunek studiów Biobezpieczeństwo zakłada kształcenie specjalistów z zakresu zapobiegania i usuwania zagrożeń dla środowiska naturalnego. Absolwenci wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami identyfikowania oraz analizowania różnego rodzaju zagrożeń biologicznych.

Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym.

Inną możliwością zawodową mogą być podmioty prywatne, głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zakrojoną na szeroką skalę, a związaną z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń w środowisku.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biobezpieczeństwo:

 • organy administracji publicznej zajmujące się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz zarządzaniem kryzysowym,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBEZPIECZEŃSTWO

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia