Zielarstwo i fitoprodukty

Zielarstwo i fitoprodukty

Zielarstwo i fitoprodukty

30.01.2022

Zielarstwo i fitoprodukty – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uprawa roślin zielarskich należy do najmłodszych gałęzi produkcji rolniczej, chociaż ich użytkowanie sięga najdawniejszych czasów. Zainteresowanie ziołami, czy roślinami leczniczymi nieustannie wzrasta, a wykorzystywane są one w lecznictwie, dietetyce, czy kosmetyce. Z racji rosnącej popularności musiał powstać kierunek, pozwalający dogłębnie poznać biologię, biochemię oraz aktywność biologiczną roślin i surowców roślinnych. Tym kierunkiem jest Zielarstwo i fitoprodukty, który można studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Zielarstwo i fitoprodukty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie stanowi przygotowanie do produkcji zielarskiej, a zatem uprawy, zbioru, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich. Poruszane na zajęciach zagadnienia dotyczą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim, zarówno produkcyjnym, jak i terapeutycznym, a także podejmowania decyzji i rozwiązań prozdrowotnych i proekologicznych, nakierowanych na zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zielarstwo i fitoprodukty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia zielarstwa,
 • chemia ogólna i organiczna,
 • uprawa roli i nawożenie,
 • analityka laboratoryjna,
 • fizjologia roślin,
 • biochemia roślin,
 • genetyka i hodowla roślin zielarskich,
 • herbologia zielarska,
 • entomologia zielarska,
 • farmakognozja,
 • konserwacja surowców zielarskich,
 • dietetyka i żywienie człowieka,
 • analiza chemiczna surowców zielarskich,
 • ekonomika produkcji zielarskiej,
 • uprawy integrowane,
 • projektowanie plantacji zielarskich,
 • leki roślinne,
 • zarządzanie w sektorze zielarskim

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Zielarstwo i fitoprodukty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozwijają umiejętności między innymi w zakresie uprawy roślin, ochrony roślin, identyfikacji i klasyfikacji organizmów z różnych grup taksonomicznych, analizowania procesów biologicznych zachodzących w glebie i roślinach zielarskich, interpretacji zjawisk i czynników wpływających na wielkość i jakość produkcji, czy charakteryzacji surowców.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Zielarstwa i fitoproduktów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów leczniczych, firmach doradczych, jednostkach badawczych, jednostkach kontroli jakości.

 

Opinie

Zielarstwo i fitoprodukty to kierunek, który bez przesady można nazwać oryginalnym. Co za tym idzie nie jest dostępny w ofertach dydaktycznych wszystkich uczelni. Gdzie zatem można studiować? W omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Dominika, studentka Zielarstwa i fitoproduktów mówi:

„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to nie tylko nauka, ale rozwijanie zainteresowań. To trochę jak zamiana hobby na coś poważniejszego, na pomysł na życie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY - ważne informacje

Zielarstwo i fitoprodukty studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zielarstwo i fitoprodukty na UP Lublin:

Absolwent kierunku Zielarstwo i fitoprodukty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • hodowli i uprawy roślin,
 • technik komputerowych i systemów informatycznych mających zastosowanie w produkcji zielarskiej,
 • technologii produkcji zielarskiej,
 • farmakognozji i farmakologii,
 • różnorodności biologicznej i jej znaczenia w ekosystemach,
 • identyfikacji i klasyfikacji organizmów z różnych grup taksonomicznych,
 • analizy procesów biologicznych zachodzących w glebie i roślinach zielarskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zielarstwo i fitoprodukty:

Absolwent kierunku Zielarstwo i fitoprodukty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów leczniczych,
 • firmach doradczych,
 • jednostkach badawczych,
 • jednostkach kontroli jakości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)