Filologia

Advertisement

Filologia

Filologia

25.01.2023

Filologia – Akademia Kujawsko- Pomorska 2022

Studia na kierunku filologia w Akademii Kujawsko- Pomorskiej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku filologia w AKP BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4290 zł

studia niestacjonarne: od 4290 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych traktowana jest nie tylko jako atut, lecz jako obowiązek. W świecie dialogu międzynarodowego, wymian czy handlu umiejętności językowe są wręcz niezbędne, aby aktywnie funkcjonować na rynku.

Kształcenie na kierunku Filologia w Akademii Kujawsko- Pomorskiej zakłada pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zaawansowanej znajomości wybranego języka obcego, naturalnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach społecznych i zawodowych, a także kultury, historii i literatury. W ramach kierunku studenci mogą wybrać filologię angielską, filologię germańską, filologię rosyjską oraz filologię hiszpańską.

http://kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw/zasady-rekrutacji 

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii w Akademii Kujawsko- Pomorskiej rozwijają umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania w obrębie wybranego języka. Poznają historię, kulturę i literaturę, a także uczą się posługiwać nowoczesnymi środkami przekazu informacji i technikami multimedialnymi. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami komunikacji społecznej, public relations, jak również szlifują warsztat tłumacza, poznając tłumaczenia medyczne, biznesowe, prawnicze i techniczne.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i wachlarzem umiejętności absolwenci Filologii w Akademii Kujawsko- Pomorskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach edukacyjnych, instytucjach oświatowych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach rządowych i samorządowych, wielonarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem międzynarodowym, środkach masowego przekazu.

 

Opinie

Bydgoszcz to istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci należy do najobszerniejszego. Omawiany przez nas kierunek od lat cieszy się popularnością, zatem kandydaci na studia nie będą mieli problemów z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych bydgoskich szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać? Skupiając się opisywanej uczelni, warto odpowiedzieć na pytanie: jakie ma Akademia Kujawsko- Pomorska opinie? Kamila, studentka Filologii mówi:

„Zależało mi na zdobyciu umiejętności praktycznych, które potem będą mogła wykorzystać w różnych obszarach zawodowych. Dlatego wybrałam studia w Kujawsko- Pomorskiej, ponieważ kładzie ona nacisk na kształcenie praktyczne.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

FILOLOGIA - ważne informacje

Filologia studia Bydgoszcz

Filologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię w Akademii Kujawsko- Pomorskiej:

Absolwent kierunku Filologia w Akademii Kujawsko- Pomorskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • interpretacji gramatycznej i analizy tekstu,
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego,
 • kultury, historii i literatury,
 • funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • tłumaczenia pisemnego i ustnego,
 • zasad zarządzania, marketingu i public relations.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia w Akademii Kujawsko- Pomorskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach edukacyjnych,
 • instytucjach oświatowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • instytucjach rządowych i samorządowych,
 • wielonarodowych korporacjach,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się handlem międzynarodowym,
 • środkach masowego przekazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Kujawsko-Pomorska

Komentarze (0)