Archeologia

Archeologia

Archeologia

08.02.2022

Archeologia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Archeologia to nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw, a także źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii. Jak inaczej określić jeszcze archeologię? Podróżą w czasie, dzięki której możliwe jest poznanie zwyczajów, życia codziennego, czy też kultury funkcjonującej w przeszłości. To wehikuł czasu, który zabiera na pokład tylko ciekawych, pełnych pasji pasażerów. Wehikuł ten stacjonuje na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat ziem polskich w pradziejach oraz okresach historycznych, po czasy nowożytne, jak również wiedzy źródłoznawczej umożliwiającej określenie chronologii znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • archeologia neolitu,
 • archeologia ziem polskich,
 • podstawy geomorfologii i gleboznawstwa,
 • muzealnictwo i ochrona zabytków,
 • archeologia okresu lateńskiego i rzymskiego,
 • archeologia śródziemnomorska,
 • antropologia fizyczna,
 • numizmatyka starożytna,
 • archeologia miasta,
 • archeologia staropolska,
 • projekty badawcze i systemy ich finansowania,
 • zarządzanie dziedzictwem archeologicznym i podstawy przedsiębiorczości

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Archeologia realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskim to dyscyplina nastawiona na pozyskanie licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych, posługiwania się metodami badań terenowych, wykonywania dokumentacji wykopalisk.

 

Praca po studiach

A co po studiach? Absolwenci Archeologii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach i firmach prowadzących prace archeologiczne, muzeach, urzędach konserwatorskich, składnicach zabytków, instytucjach naukowych i naukowo- dydaktycznych.

 

Opinie

„Dokąd na studia? – takie pytanie zadaje sobie liczne grono kandydatów. Wydaje się ono szczególnie zasadne w przypadku kierunku takiego jak Archeologia, który nie widnieje we wszystkich ofertach dydaktycznych. Warto zatem skierować swoją uwagę na Rzeszów i uczelnię, która umożliwia zdobycie wykształcenia w tym zakresie. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Rafał, student Archeologii mówi:

„Archeologia to moja pasja, dlatego chciałem rozwijać ją w najlepszym do tego miejscu. Uniwersytet Rzeszowski to świetna uczelnia, dająca wiele możliwości i okazji do tego, by robić to, co się lubi.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia Rzeszów

Archeologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archeologię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych,
 • uwarunkowań przyrodniczych osadnictwa pradziejowego,
 • posługiwania się metodami badań terenowych,
 • wykorzystywania wiedzy źródłoznawczej,
 • konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach i firmach prowadzących prace archeologiczne,
 • muzeach,
 • urzędach konserwatorskich,
 • składnicach zabytków,
 • instytucjach naukowych i naukowo- dydaktycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)