Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

08.02.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki zajmująca się zmianą materii żywej i nieożywionej poprzez wykorzystanie organizmów żywych, ich części, bądź pochodzących od nich produktów, a także modeli procesów biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług. To także jeden z kierunków studiów, który można odnaleźć w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kształcenie na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim stanowi przygotowanie do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, a także w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Studenci poznają prawa matematyki, fizyki, biofizyki, chemii ogólnej, nieorganicznej oraz chemii organicznej, niezbędne do zrozumienia i opisu zjawisk występujących w organizmach żywych. Ponadto, zaznajamiają się z podstawami biochemicznymi, molekularnymi i komórkowymi funkcjonowania organizmów, zasadami przekazywania i wyrażania informacji genetycznej i jej przekształcania w układ trójwymiarowych, współpracujących ze sobą cząsteczek, a także mechanizmami regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia fizyczna,
 • chemia organiczna,
 • statystyka,
 • biofizyka,
 • technologia i inżynieria bioprocesowa,
 • podstawy inżynierii genetycznej,
 • biotechnologia żywności,
 • fizjologia zwierząt,
 • biologia molekularna,
 • biologia komórki,
 • fizjologia roślin,
 • enzymologia,
 • molekularna analiza mikrobiologiczna,
 • biotechnologia w medycynie weterynaryjnej,
 • komórki macierzyste w biologii i medycynie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biotechnologii nabywają umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, opisywania zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie, a także posługiwania się metodami racjonalnej syntezy organicznej. Ponadto, uczą się posługiwać metodami immunodiagnostycznymi oraz technikami diagnostyki molekularnej stosowanymi w biotechnologii zwierząt, roślin oraz medycynie, jak również prowadzić zwierzęce oraz ludzkie hodowle komórkowe w celu wykorzystania ich jako laboratoryjnego modelu badawczego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytutach i ośrodkach naukowych, ośrodkach badawczych i badawczo- rozwojowych, laboratoriach diagnostycznych i kontroli jakości, firmach o profilu biotechnologicznym, biologicznym, farmaceutycznym.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Patrycja, studentka Biotechnologii mówi:

„Nauki jest dużo. Ale warto podejść do niej poważnie, ponieważ może ona zaowocować ciekawą pracą. Uniwersytet Rzeszowski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, więc studiowanie tutaj to duży powód do dumy.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Rzeszów

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • mechanizmów regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych,
 • właściwości enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia procesów biotechnologicznych,
 • metod bilansowania procesów biochemicznych,
 • organizacji produkcji biotechnologicznej,
 • biologii eksperymentalnej,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale biologicznym,
 • metod wykrywania czynników potencjalnie szkodliwych dla środowiska naturalnego,
 • prowadzenia zwierzęcych i ludzkich hodowli komórkowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach i ośrodkach naukowych,
 • ośrodkach badawczych i badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach diagnostycznych i kontroli jakości,
 • firmach o profilu biotechnologicznym, biologicznym, farmaceutycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia. Dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dyscyplinie nauk biologicznych - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)