Biotechnologia - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

biotechnologia

Odkryj kierunek biotechnologia w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Biotechnologia studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku biotechnologia w Rzeszowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku biotechnologia w Rzeszowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Rzeszowie biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Chemiczny PRZ) oraz Uniwersytecie Rzeszowskim (Kolegium Nauk Przyrodniczych UR).
 

Opis kierunku

Program kształcenia na kierunku biotechnologia będzie oscylował głównie wokół nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci zyskają szansę na poznanie zagadnień dotyczących biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, a także procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko. Dodatkowo studenci nauczą się wykorzystywania mikroorganizmów, enzymów i innych metabolitów w produkcji żywności, napojów, białka paszowego oraz biopaliw. Nieobce będą im też zasady podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.

 

Praca po studiach

Absolwenci biotechnologii będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach monitoringu i ochrony środowiska, jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych, jak również w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Co więcej, na wykwalifikowanych biotechnologów czeka także praca w zakładach chemicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, a także w powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych.

 

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Rzeszowie?

Wymagania, jakie pojawiają się przed kandydatami na studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie, oscylują wokół przedmiotów takich, jak biologia, chemia, fizyka, matematyka oraz język obcy nowożytny.

Postaraj się o odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, najlepiej na poziomie rozszerzonym. W ten sposób zdołasz pokonać szerokie grono konkurencji.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka

 

Pamiętaj, aby na bieżąco śledzić ustalenia rekrutacyjne, zawarte na stronie internetowej wybranej uczelni. W ten sposób unikniesz ewentualnych rozczarowań związanych z niedoinformowaniem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

 

Biotechnologia jest kierunkiem bazującym głównie na dziedzinach przyrodniczych i ścisłych. Siatka kształcenia, jaką prezentują biologiczne studia w Rzeszowie, pozwala na poszerzenie ogólnej wiadomości o otaczającym świecie organizmów żywych, ale również zapewnia zyskanie specjalistycznych kompetencji kierunkowych. Aby czerpać zadowolenie z kształcenia na tym kierunku oraz spełnić swoje marzenia, odnoszące się do przyszłej pracy zawodowej, powinieneś upewnić się, czy:

 • Nauka biologii, chemii i fizyki zawsze była dla ciebie przyjemnością?
 • Należysz do grona nielicznych osób, które nie boją się złożonych działań i wzorów matematycznych?
 • Interesujesz się możliwością wykorzystania procesów zachodzących w przyrodzie do celów przemysłowych?
 • Wyróżnia cię analityczny umysł, dociekliwość i ciekawość, dlatego praca laboratoryjna wydaje ci się odpowiednia?

Jeżeli w twoich myślach pojawiło się czterokrotne „tak”, zapoznaj się z programem kształcenia, oferowanym przez te uczelnie w Rzeszowie, które umożliwiają podjęcie biotechnologii i weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym – prawdopodobnie wybór biotechnologii okaże się strzałem w dziesiątkę.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wiedza i umiejętności, jakie zdobędziesz podczas kształcenia na biotechnologii w Rzeszowie, pozwolą ci na zrozumienie wielu zjawisk przyrodniczych, które można wykorzystać podczas przemysłowej działalności człowieka. Obszar zainteresowania, jaki kreśli biotechnologia, jest niezwykle szeroki i interdyscyplinarny – w końcu owoce pracy specjalistów tej dziedziny znajdujemy we współczesnej:

 • medycynie
 • kosmetologii
 • farmaceutyce
 • kosmetyce
 • przemyśle spożywczym

 

Dzięki temu, że biotechnologię w Rzeszowie możesz podjąć na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Staniesz przed szansą na wybór dopasowanej do twoich potrzeb siatki kształcenia.

Ile trwają studia na kierunku Biotechnologia w Rzeszowie

Studia na kierunku biotechnologia w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biotechnologia w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA?

Przyszłościowe, interdyscyplinarne i aktualne kierunki studiów w Rzeszowie cieszą się niemałym powodzeniem wśród maturzystów aspirujących do zyskania wszechstronnych kwalifikacji, które pozwolą na zdobycie atrakcyjnej pracy na rynku międzynarodowym. Jeśli zdecydujesz się na biotechnologię, z pewnością będziesz zadowolony ze swojej pozycji zawodowej. Absolwenci tego kierunku bez trudu zatrudniają się w:

 • laboratoriach kontrolnych i badawczych
 • przedsiębiorstwach i firmach, które korzystają z produkcji bioprocesowych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • kompostowniach i oczyszczalniach ścieków
 • instytucjach naukowo-badawczych

 

A także własnej działalności gospodarczej, dzięki której zaistnieje możliwość realizacji własnych celów bez obowiązku stosowania się do odgórnych wymogów szefostwa.

Jak zauważyłeś, obszar możliwości zawodowych jest na tyle szeroki, że każdy z przyszłych absolwentów biotechnologii, będzie mógł wybrać najodpowiedniejszą propozycję dla siebie.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Rzeszowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Chemiczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Przyrodniczych UR) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Rzeszowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Rzeszów studia i stopnia

Biotechnologia Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Rzeszów studia stacjonarne

Biotechnologia Rzeszów studia niestacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia