Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

08.02.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Termin „praca socjalna” pierwszy raz pojawił się w pierwszej połowie XX wieku i definiowany był jako działalność służąca niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. Od tego czasu podstawa tej dziedziny nie uległa zmianie, natomiast poszerzył się zakres jej badań. Co warto wiedzieć o pracy socjalnej? To, że wymaga obszernej wiedzy, między innymi o ludzkim zachowaniu, o instytucjach społecznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz o współzależnościach pomiędzy tymi czynnikami. Gdzie można nabyć tę wiedzę? Na Uniwersytecie Rzeszowskim.   

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, niezbędnej do poznania istoty ludzkiej i procesów społecznych oraz wiedzy przyrodniczej i psychologicznej, dającej podstawy zrozumienia systemu człowiek- środowisko oraz umożliwiającej zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Ponadto, studenci pozyskują wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno- prawnego instrumentarium.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • etyka,
 • psychologia ogólna i rozwojowa,
 • wprowadzenie do pracy socjalnej,
 • podstawy wiedzy o rozwoju,
 • pedagogika społeczna,
 • podstawy ekonomii,
 • psychopatologia ogólna,
 • metody i techniki badań wykorzystywane w pomocy społecznej,
 • praca socjalna i jej nowe kierunki,
 • filozofia społeczna,
 • socjoterapia,
 • pedagogika specjalna,
 • polityka społeczna,
 • diagnoza w pracy socjalnej,
 • system prawny pomocy społecznej,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Istotnym elementem kształcenia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim jest prowadzenie badań naukowych oraz ich efektywne wykorzystanie w praktyce pracy socjalnej. Są to badania społeczne z zakresu problemów społecznych, między innymi ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznych, a także dotyczące dysfunkcjonalności rodziny, czy wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych, jak również superwizji w obszarze pomocy społecznej.

 

Praca po studiach

Absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, szpitalach, szkołach, sądach, placówkach resocjalizacyjnych, policji, zakładach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych, centrach integracji społecznej.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to niezwykle szeroki obszar zarówno kształcenia, jak i możliwości zawodowych. Każdego roku rzeszowskie uczelnie wybierane są przez coraz większe rzesze kandydatów, a jednym z jaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie miasta zdecydowanie jest Uniwersytet Rzeszowski. Czy planując studiować Pracę socjalną warto zwrócić uwagę na tę uczelnię? Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Natalia, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim to fajna przygoda, którą będzie wspominać się po latach. Fantastyczni wykładowcy, fantastyczni studenci, mnóstwo kolegów, przyjaciół. To po prostu idealne miejsce do nauki.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia Rzeszów

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
 • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych,
 • współdziałania z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • współczesnej polityki społecznej,
 • monitoringu i ewaluacji działań pomocowych, aktywizacyjnych i integracyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • szpitalach,
 • szkołach,
 • sądach,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • policji,
 • zakładach penitencjarnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • centrach integracji społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)