Socjologia

Socjologia

Socjologia

08.02.2022

Socjologia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Socjologia to nauka o społeczeństwie. Bada nasze poglądy i opinie, przygląda się interakcjom międzyludzkim, sprawdza nasze reakcje na konkretne bodźce i sytuacje. Badania procesów społecznych to zagadnienie znane od czasów Arystotelesa, lecz socjologia jako dyscyplina akademicka funkcjonuje dopiero od początków XX wieku. Jak ona wygląda dzisiaj? Czy stawia podobne pytania? Odpowiedzi należy szukać na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru socjologii, jak również wiedzy z zakresu podstaw nauk społecznych. Studenci uczą się wykonywać analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, realizować prace badawcze w zakresie diagnozy problemów społeczno- ekonomicznych, występujących na poziomie lokalnym i krajowym, jak również wykonywać analizy społeczne i opracowywać i wdrażać programy skierowane do różnych grup społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • metodyka pracy naukowej,
 • komunikowanie społeczne,
 • demografia,
 • psychologia społeczna,
 • antropologia kulturowa,
 • historia myśli społecznej,
 • socjologia zbiorowości terytorialnych,
 • ustrój samorządowy RP,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • współczesne teorie socjologiczne,
 • polityka rozwoju regionalnego,
 • dewiacje i patologia społeczna,
 • społeczeństwo informacyjne,
 • konsultacje społeczne i negocjacje,
 • socjologia organizacji,
 • socjologia kultury

 

Nabywane umiejętności

Studenci Socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie, określania związków między strukturą grupy i jej wpływem na zachowania członków grupy, krytycznej analizy ekonomicznych i społecznych skutków polityki gospodarczej państwa, stosowania metod wnioskowania statystycznego, realizacji badań sondażowych, analizowania danych urzędowych, formułowania prognoz demograficznych.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organizacjach i instytucjach samorządowych, firmach badawczych, agencjach public relations, firmach doradczych, firmach konsultingowych.

 

Opinie

Socjologia jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Rzeszowie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Karol, student Socjologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim usatysfakcjonują każdego, nawet najbardziej wybrednego studenta. „

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Rzeszów

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
 • rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • stosowania podstawowych metod wnioskowania statystycznego,
 • metod badań społecznych,
 • współczesnych teorii socjologicznych,
 • realizacji projektu badawczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • organizacjach i instytucjach samorządowych,
 • firmach badawczych,
 • agencjach public relations,
 • firmach doradczych,
 • firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)