Socjologia - Rzeszów

Socjologia - Rzeszów

Socjologia - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

socjologia

Odkryj socjologię w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Socjologia studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku socjologia w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek socjologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Rzeszowie?

Wielu przyszłych kandydatów na studia rozważa podjęcie socjologii, ponieważ jest to kierunek niezwykle ciekawy i rozwijający. Aby móc rozpocząć studia socjologiczne, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do zdawania egzaminu maturalnego, dzięki któremu zyskasz odpowiednią ilość punktów rekrutacyjnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku socjologia w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie to te dziedziny, na które warto zwrócić uwagę. Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni oraz ulegać zmianom, dlatego przed aplikacją zapoznaj się z regulaminem prezentowanym przez wybraną uczelnię wyższą.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

SOCJOLOGIA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

Socjologia jest nauką, której główny cel to badanie sposobu funkcjonowania i zmian zachodzących w obrębie grup społecznych. Studia na tym kierunku są propozycją interesującą i umożliwiającą samorozwój. Uniwersytet Rzeszowski to jedna z uczelni, która zdecydowała się na poszerzenie kanonu oferowanych kierunków właśnie o socjologię.

Każdy, kto wybiera uczelnie w Rzeszowie za miejsce przyswajania kompetencji kierunkowych, gwarantuje sobie możliwość uzyskania wszechstronnego wykształcenia, dzięki któremu bez trudu odnajdzie się na współczesnym rynku pracy. Kandydatów na socjologię nie brakuje – liczba chętnych, która znacznie przekracza liczbę dostępnych na danej uczelni miejsc nie jest wyjątkiem.

Jednak z niewiadomych przyczyn wiele osób decyduje się na ten kierunek pomimo braku adekwatnych predyspozycji. Jak wygląda sylwetka najlepszego kandydata na socjologię? Ciekawość otaczającego świata w aspekcie związanym z tworzącymi go ludźmi, relacjami, które ich łączą, a także ogólnie pojęte wpływy społeczne to coś, co powinno w znaczącym stopniu wyróżniać potencjalnych zainteresowanych rozpoczęciem socjologii.

Wysoko rozwinięta empatia, zainteresowanie naukami humanistycznymi i społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem psychologii i samej socjologii oraz chęć rozpoczęcia pracy oparte na badaniach naukowych będą dodatkowym atutem dla każdego z przyszłych kandydatów na studia socjologiczne. Posiadając taki zestaw predyspozycji zapewniasz sobie możliwość wyboru najlepszej ścieżki kształcenia, którą najprawdopodobniej okaże się właśnie socjologia.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku socjologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku socjologia w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Rzeszowie na kierunku socjologia nauczą cię poprawnego analizowania konkretnych zjawisk społecznych, prognozowania ich przebiegu, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, wspomagających analizę danych statystycznych, a także posługiwania się narzędziami potrzebnymi do pozyskiwania niezbędnych do badań danych. Studenci socjologii poznają podstawy takich nauk, jak:

 • psychologia
 • filozofia
 • logika 
 • statystyka

 

Aby uzyskali pełne kompetencje, niezbędne do realizowania różnorodnych zadań wynikających ze specyfiki zawodu każdego socjologa. Socjologię w Rzeszowie możesz rozpocząć na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Ile trwają studia na kierunku Socjologia w Rzeszowie

Studia na kierunku socjologia w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku socjologia w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek socjologia w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

Znaczna większość przyszłych kandydatów na dany kierunek dokonuje wyboru specyfiki przyszłego kształcenia na podstawie możliwości zawodowych, jakie zapewniają poszczególne kierunki studiów w Rzeszowie. Socjologia zapewnia szerokie spektrum wyboru zawodowego, dlatego jako absolwent tego kierunku, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w:

 • instytucjach kulturalnych, takich jak teatry, opery
 • przemyśle filmowym i telewizyjnym
 • placówkach oświatowych
 • mediach
 • festiwalach na stanowiskach związanych z ich planowaniem i organizowaniem

 

Socjologowie bez trudu znajdują zatrudnienie na uczelniach wyższych w roli wykładowców, którzy mogą jednocześnie prowadzić własne badania, przyczyniające się do innowacyjnych wniosków.

Kierunki humanistyczne w Rzeszowie

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)