Matematyka

Matematyka

Matematyka

09.02.2022

Matematyka – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Matematyka. Królowa nauk. Dziedzina, wobec której nikt nie przechodzi obojętnie. Dziedzina, na której zasadach oparty jest cały świat. Zdolności matematyczne to przepustka do ciekawej pracy. To przepustka do kariery w przestrzeni finansów, informatyki, czy ekonomii. Warto zatem zgłębiać jej reguły.

Kształcenie na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z różnych działów matematyki. Studenci rozwijają umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego, jak również umiejętności z zakresu technik informatycznych, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności stosowanych przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy programowania,
 • analiza matematyczna,
 • algebra liniowa z geometrią,
 • metody numeryczne,
 • podstawy statystyki,
 • psychologia myślenia matematycznego,
 • teoria optymalizacji,
 • rachunek różniczkowy i całkowy,
 • elementy rachunkowości,
 • teoria grafów,
 • ekonomia matematyczna,
 • wizualizacja danych,
 • statystyka matematyczna,
 • równania różniczkowe,
 • analiza funkcjonalna i teoria operatorów

 

Nabywane umiejętności

Studenci Matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają wielu umiejętności. Jakich? Między innymi rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania, obliczania wyznaczników, obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych, układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją, posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej.

 

Praca po studiach

Absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach finansowych, czy też szkolnictwie. A na jakich stanowiskach? Będą mogli pracować jako specjaliści do spraw przetwarzania danych, analitycy danych, kierownicy projektu, konsultanci do spraw modelowania matematycznego, czy konsultanci w zakresie stosowania statystyki matematycznej.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie stanowią interesującą ofertę dla głodnych wiedzy i umiejętności. Matematyka, z racji swojej pozycji, zajmuje w przestrzeni edukacyjnej bardzo istotne miejsce. Warto ją zgłębiać i wiązać z nią życie zawodowe. Ale gdzie studiować? W wyborze uczelni może pomóc odpowiedź na pytanie: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Robert, student Matematyki mówi:

„Warto studiować Matematykę, ponieważ opiera się na niej dużo ciekawych i dobrze płatnych zawodów. Warto studiować Matematykę na Uniwersytecie Rzeszowskim, ponieważ program oferuje wiele ciekawych zajęć, nastawionych na pozyskanie praktycznych umiejętności.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Rzeszów

Matematyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • technik obliczeniowych i programowania,
 • posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista w instytucji finansowej,
 • nauczyciel matematyki,
 • specjalista do spraw przetwarzania danych,
 • analityk danych,
 • kierownik projektu,
 • konsultant w zakresie stosowania statystyki matematycznej,
 • konsultant do spraw modelowania matematycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów - dla absolwentów kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka. Dla absolwentów innych kierunków studiów - pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia, opartej na zagadnieniach do egzaminu licencjackiego dla kierunku matematyka prowadzonego przez UR.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)