Matematyka - Rzeszów

Matematyka - Rzeszów

Matematyka - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

matematyka

Odkryj matematykę w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Matematyka studia Rzeszów 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku matematyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Matematyka - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek matematyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek matematyka?

Jeśli rozważasz studia w Rzeszowie na kierunku matematyka, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka w Rzeszowie

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
90
II stopnia:
55
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Popularne kierunki matematyczne i statystyczne w Rzeszowie

Kierunki matematyczne i statystyczne w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W RZESZOWIE?

Matematyka to kompleksowo opracowywany kierunek studiów, który, mimo że odznacza się tradycyjnością w kształceniu, nie stroni od nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności z różnych działów matematyki. Dodatkowe kompetencje odnoszą się do popularnej we współczesnym świecie analizy i bezpieczeństwa danych oraz zastosowań matematyki w finansach.

Na studentów czeka szereg fascynujących specjalności, które pozwolą Ci rozwijać się w najbardziej interesującym zakresie. Między innymi możesz zdobyć wykształcenie dydaktyczne, które ułatwi Ci nauczanie matematyki w szkołach różnego typu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Matematyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Matematykę w Rzeszowie możesz studiować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata (cztery semestry). Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach licencjackich.

Studia matematyczne są prowadzone w trybie stacjonarnym. Studia dzienne na uczelniach publicznych odbywają się bezpłatnie w ich siedzibach. Zajęcia trwają w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Dwuetapowe kształcenie matematyczne pozwala zdobyć rzetelne wykształcenie, które obejmuje różne działy matematyki (zarówno te podstawowe, jak i na poziomie zaawansowanym).

Studenci mają okazję rozwijać umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, co z pewnością będzie użyteczne w przypadku próby rozwiązywania różnych praktycznych problemów, które wymagają stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Interdyscyplinarny kierunek umożliwi kształcenie obejmujące techniki informatyczne, co sprowadza się do stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych w trakcie rozwiązywania problemów matematycznych.

Studenci będą także w stanie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2/B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku Matematyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA W RZESZOWIE?

Absolwenci matematyki są przygotowani do zajmowania różnego typu stanowisk na współczesnym rynku pracy. Mogą oni pracować, chociażby w charakterze analityka danych, kierownika zespołu/projektu, specjalisty ds. przetwarzania danych, konsultanta ds. modelowania matematycznego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka:

  • szkolnictwo
  • sektor finansowy
  • przedsiębiorstwa i instytucje, które wymagają zdolności analitycznych
  • administracja skarbowa
  • administracja gospodarcza

Bardzo często absolwenci wybierają dydaktyczną ścieżkę kariery, co oznacza, że zajmują się nauczaniem w szkołach różnego typu (od szkoły podstawowej do liceum). Możesz zajmować się także statystyką matematyczną lub pracować w instytucji finansowej.

Komentarze (0)