Fizyka

Fizyka

Fizyka

09.02.2022

Fizyka – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku fizyka w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Fizyka jako nauka posiada swoją oficjalną, encyklopedyczną definicję, ale warto zwrócić uwagę na fakt, iż trudno jednoznacznie określić czym ta nauka się zajmuje. Dlaczego? Ponieważ zmienia się ona wraz z postępem technologicznym i nowymi odkryciami. Fizyka to także kierunek studiów, bez którego trudno wyobrazić sobie Uniwersytet Rzeszowski.

Kształcenie na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Fizyka na Uniwersytecie Rzeszowskim to kierunek, dzięki któremu możliwe jest także zdobycie gruntownej wiedzy na temat technologii i zarządzania w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, metod obrazowania medycznego i analizy obrazów, jak również optyki, fizyki laserów i technologii optoelektronicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • fizyka fazy skondensowanej,
 • fizyka kwantowa,
 • spektroskopowe metody badań,
 • optyka w układach technicznych i biologicznych,
 • bioelektryczność,
 • techniki obrazowania w medycynie,
 • fizyka jądrowa i fizyka wysokich energii,
 • fizyka i technologia LED,
 • fizyka kryształów,
 • elementy fizyki współczesnej,
 • fizyka cząstek elementarnych,
 • metody matematyczne fizyki,
 • fizyka atomowa i cząsteczkowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają licznych umiejętności. Zdobywają wiedzę na temat szczegółowych podstaw fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów, poznają metody modelowania matematycznego, poznają zagadnienia dotyczące złożonych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania OZE w procesie inwestycyjnym, czy też zgłębiają zagadnienia związane z budową elementów optoelektronicznych oraz ich wykorzystania w technikach stosowanych w optoelektronice.

 

Praca po studiach

Absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczo- rozwojowych, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach diagnostycznych, instytucjach produkujących i serwisujących sprzęt medyczny, jednostkach wytwarzania i oceny jakości instrumentów optycznych, laserowych oraz optoelektronicznych.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Aby ułatwić zadanie tym, którzy zdecydowali się studiować Fizykę, sprawdzimy jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Grzesiek, student Fizyki mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski to najlepsza uczelnia w regionie i jedna z najlepszych w całym kraju. Każdy, kto chce tutaj studiować musi przygotować się na wytężoną naukę, bo jest jej sporo, ale warto włożyć w studia trochę wysiłku. To się opłaci.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia Rzeszów

Fizyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod obliczeniowych i technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu fizyki,
 • fizyki kwantowej,
 • przeprowadzania pomiarów fizycznych oraz analizy i prezentacji danych pomiarowych,
 • termodynamiki i fizyki statystycznej,
 • fizyki fazy skondensowanej,
 • optyki, fizyki laserów i technologii optoelektronicznych,
 • fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • instytucjach produkujących i serwisujących sprzęt medyczny,
 • jednostkach wytwarzania i oceny jakości instrumentów optycznych, laserowych oraz optoelektronicznych,
 • szpitalach,
 • jednostkach klinicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)