Fizyka - Rzeszów

Fizyka - Rzeszów

Fizyka - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

fizyka

Odkryj fizykę w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizyka studia Rzeszów 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku fizyka to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek fizyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Fizyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka?

Jeśli rozważasz studia na kierunku fizyka, warto odpowiednio wcześnie zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie mają różne oczekiwania względem kandydatów na studia.

W procesie rekrutacyjnym na studia magisterskie uwzględnia się ocenę z dyplomu, poświadczającego ukończenie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka w Rzeszowie - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania na uczelniach

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W RZESZOWIE?

Fizyka w Rzeszowie w ramach drugiego stopnia jest przeznaczona dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki ogólnej, mechaniki teoretycznej, mechaniki kwantowej, fizyki atomowej i molekularnej. Studenci powinni także znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W trakcie realizowanego kształcenia zapoznasz się z urządzeniami i detektorami promieniowania jonizującego, które wykorzystuje się w medycynie, a także z technologiami stosowanymi w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

Koncepcja programu studiów uzależniona jest również od wybranych specjalizacji, które w znaczących sposób wpłyną na dalszą ścieżkę kariery.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia w Rzeszowie na kierunku fizyka realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który w zależności od uczelni trwa półtora roku (trzy semestry) lub dwa lata (cztery semestry).

Studia fizyczne prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia w ramach fizyki konstruowany jest interdyscyplinarnie. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę w zakresie fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów. Poznasz metody modelowania matematycznego, a także nauczysz się korzystać z drukarki 3D, którą można wykorzystać do celów medycznych.

Masz szansę zgłębiać informacje odnoszące się do nauk prawnych, ekonomicznych i pozatechnicznych obszarów działalności inżynierskiej obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Wiedza ta jest szczególnie użyteczna zwłaszcza w przypadku działania w zakresie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Będziesz miał/a szansę zapoznać się z optyką, fizyką laserów i technologiami optoelektronicznymi.

Nauczysz się sporządzać raporty z pomiarów diagnostycznych, a także zajmiesz się kontrolą jakości technologii i urządzeń, które stosuje się w obszarze odnawialnych źródeł energii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku Fizyka trwają od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA W RZESZOWIE?

Absolwenci fizyki mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim stają się specjalistami, którzy z pełną swobodą potrafią współpracować z kadrą lekarską, badawczą i techniczną. Stają się także doradcami w zakresie rozwiązań, które wykorzystują osiągnięcia fizyki zwłaszcza w diagnostyce i terapii medycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyka:

  • jednostki kliniczne
  • jednostki ambulatoryjne
  • instytucje produkujące, dystrybuujące, serwisujące, szkoleniowe wiążące się z wysokospecjalistycznym, diagnostycznym sprzętem medycznym
  • laboratoria badawczo-rozwojowe, przemysłowe, diagnostyczne

Możesz być zatrudniony/a także w jednostkach wytwarzania i oceny jakości instrumentów optycznych, laserowych oraz optoelektronicznych. Z pewnością odnajdziesz się na różnych stanowiskach w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie.

Popularne kierunki fizyczne w Rzeszowie

Kierunki fizyczne w Rzeszowie

Komentarze (0)