Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

09.02.2022

Wychowanie fizyczne – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wychowanie fizyczne w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Sport to zdrowie. To także sposób na studia. Wychowanie fizyczne wydaje się niezwykle perspektywicznym kierunkiem studiów, ponieważ coraz więcej osób zaczyna dbać o kondycję i tym samym dbać o zdrowie. Siłownie, kluby fitness, ośrodki rekreacyjne cieszą się rosnącą popularnością, zatem coraz częściej poszukiwani są specjaliści od zdrowego trybu życia, ćwiczeń i sportu. Tych specjalistów kształci Uniwersytet Rzeszowski na kierunku Wychowanie fizyczne.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci nabywają szeregu kompetencji, które umożliwiają oddziaływanie na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz kierowanie edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych.   

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia,
 • anatomia,
 • biochemia,
 • ćwiczenia kompensacyjno- korekcyjne,
 • metodyka wychowania fizycznego,
 • gimnastyka z metodyką,
 • lekkoatletyka z metodyką,
 • pedagogika,
 • dyscypliny sportowe i rekreacyjne,
 • indywidualne i zespołowe formy aktywizacji ruchowej,
 • socjologia kultury fizycznej,
 • teoria treningu

 

Praca po studiach

Czym mogą zająć się absolwenci omawianego kierunku? Osoby, które ukończą studia na kierunku Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi jako trenerzy personalni, instruktorzy sportu, trenerzy przygotowania motorycznego, instruktorzy fitness, instruktorzy gimnastyki korekcyjnej.

 

Opinie

Wychowanie fizyczne, pomimo swojej popularności, nie tak często pojawia się w ofertach dydaktycznych uczelni. Szansę studiowania tego kierunku mamy w stolicy podkarpacia, zatem warto dowiedzieć się jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Paweł, student Wychowania fizycznego mówi:

„Bardzo długo szukałem oferty edukacyjnej odpowiadającej moim planom. Znalazłem ją na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studiuję teraz na trzecim roku i nie żałuję, że przyjechałem na studia do Rzeszowa. Świetne miasto, świetna uczelnia. Polecam.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - ważne informacje

Wychowanie fizyczne studia Rzeszów

Wychowanie fizyczne studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii,
 • funkcji narządów i układów w czasie wysiłku i wypoczynku,
 • przeprowadzania oceny wydolności,
 • antropomotoryki,
 • rozpoznawania wad postawy i dostosowania ćwiczeń,
 • edukacji zdrowotnej,
 • sportów indywidualnych i zespołowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Wychowanie fizyczne:

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • instruktor sportu,
 • trener personalny,
 • trener zdrowia,
 • trener przygotowania motorycznego,
 • instruktor fitness,
 • instruktor gimnastyki korekcyjnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Przedmiot obowiązkowy: postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacyjne: Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)