Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

Komunikacja międzykulturowa

09.02.2022

Komunikacja międzykulturowa – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku komunikacja międzykulturowa na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku komunikacja międzykulturowa w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Komunikacja międzykulturowa to wszelkie interakcje między różnymi kulturami, mające na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy nimi i wzajemne poznanie. Tak jak wiele jest kultur na świecie, tak z wielu dyscyplin składa się ta dziedzina, ponieważ zawiera w sobie socjologię, nauki o komunikowaniu, antropologię, czy psychologię, ale z racji tego, iż jest dość młoda, to być może połączy się z jeszcze niejednym elementem.  

Kształcenie na kierunku Komunikacja międzykulturowa na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy, która jest niezbędna do rozumienia procesów związanych z komunikowaniem się w strukturach organizacji o zasięgu międzynarodowym. Celem studiów jest wykształcenie znawcy i praktyka komunikacji międzykulturowej, który byłby profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych, takich jak biznes, polityka, czy dyplomacja.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • filozofia,
 • antyczne źródła kultury europejskiej,
 • prawo i instytucje międzynarodowe,
 • filozofia kultury,
 • animacje i upowszechnianie kultury,
 • kulturowe badania porównawcze,
 • kultura żywego słowa i emisja głosu,
 • psychologia komunikacji,
 • kulturowe funkcje sztuki,
 • współczesne debaty filozoficzne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Komunikacji międzykulturowej na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności w zakresie wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i użytkowania informacji z dziedziny kultury, jak również nabywają umiejętności badawczych, które obejmują formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod, prezentację wyników.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Komunikacji międzykulturowej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie jako doradcy i konsultanci w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą, animatorzy i organizatorzy imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym, organizatorzy polityki kulturalnej i historycznej, dziennikarze, czy konsultanci do spraw wizerunku międzynarodowego.

 

Opinie

Rzeszów to istotny i ciekawy ośrodek akademicki na mapie naszego kraju. Osoby zainteresowane pozyskaniem solidnego wykształcenia bez trudu znajdą dyscyplinę, w której chcieliby się rozwijać. Planując studiować Komunikację międzykulturową warto prześwietlić uczelnię, która oferuje ten właśnie kierunek. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Martyna, studentka Komunikacji międzykulturowej mówi:

„Na Uniwersytecie Rzeszowskim panuje świetna atmosfera i dlatego czasem jest mi przykro, że niedługo będę kończyła studia. To fantastyczne miejsce, w którym można poznać ciekawych ludzi, zarówno w gronie studentów, jak i wykładowców.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA - ważne informacje

Komunikacja międzykulturowa studia Rzeszów

Komunikacja międzykulturowa studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Komunikację międzykulturową na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Komunikacja międzykulturowa na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • wiedzy o kulturze i komunikacji,
 • filozofii,
 • analizy i interpretacji różnych wytworów kultury,
 • relacji między strukturami i instytucjami społeczno- kulturalnymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Komunikacja międzykulturowa:

Absolwent kierunku Komunikacja międzykulturowa na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą,
 • animator i organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym,
 • koordynator wymiany międzykulturowej oraz opiekun uczestników tej wymiany,
 • doradca do spraw organizacji imprez turystycznych o zasięgu międzykulturowym,
 • organizator polityki kulturalnej i historycznej,
 • konsultant do spraw wizerunku międzynarodowego,
 • doradca do spraw polityki migracyjnej oraz asystent w procesach migracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z części pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (1)

Student odpowiedz

Najbardziej okłamany kierunek na tej uczelni, tak samo jak organizacja. Serdecznie nie polecam.