Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

18.03.2024

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w UAM
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Czy ktoś zastanawiał się kiedyś nad tym, po co powstała muzyka? Zapewne po to, aby celebrować jakieś rytuały, obchodzić święta i ceremonie, a także bawić. Ale muzyka powstała także po to, aby się nią dzielić i wspólnie przeżywać emocje, jakie wywołuje. Tworzenie, wykonywanie i wspólne odczuwanie muzyki to niełatwa do opisania słowami radość. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy studiują kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Kształcenie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje do działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych. Co ważne, od kandydatów na ten kierunek nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej, a wystarczą podstawowe predyspozycje pozyskane również na drodze samokształcenia.

 

Program studiów i przedmioty

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej główne przedmioty:

 • fortepian,
 • dyrygentura chóralna,
 • myzyka estradowa wokalna,
 • muzyka estradowa instrumentalna,
 • muzyka organowa i sakralna,
 • dyrygowanie,
 • czytanie partytur,
 • kształcenie słuchu z harmonią,
 • nauka akompaniamentu,
 • emisja głosu z metodyką,
 • zajęcia muzyczno- ruchowe,
 • specjalistyczna literatura muzyczna,
 • improwizacja fortepianowa,
 • zespoły wokalne z metodyką

 

Nabywane umiejętności

Studenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych, rozróżniania form i gatunków poszczególnych epok, analizy i klasyfikowania postrzeganych zjawisk dźwiękowych, czytania nut głosem. Ponadto, rozwijają się w różnych obszarach, takich jak muzyka organowa i sakralna, muzyka estradowa, czy dyrygentura chóralna.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, zespołach instrumentalnych, zespołach wokalnych, zespołach wokalno- instrumentalnych, mediach, agencjach artystycznych.

 

Opinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej być może nie należy do grona najpopularniejszych kierunków, ale i tak dosyć często widnieje w ofertach dydaktycznych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Poznaniu to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Monika, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Poznań to miasto muzyków, dlatego jeszcze większą satysfakcję sprawia studiowanie Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. UAM jest uczelnią otwartą, w której można spotkać różnych ludzi, zafascynowanych różnymi gatunkami muzyki. To wspaniała sprawa uczyć się w takim barwnym gronie.”

 

Gdzie studiować kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzone są przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza zlokalizowany przy ul. Nowy Świat 28 w Kaliszu.

Kontakt:

tel. 61 829 64 20

www.wpa.amu.edu.pl

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na UAM:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych,
 • historii muzyki,
 • analizy dzieła muzycznego,
 • czytania nut głosem,
 • zasad techniki dyrygenckiej,
 • muzyki w radiu i telewizji,
 • rytmiki,
 • transponowania,
 • tworzenia instrumentacji na zespoły,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • zespołach instrumentalnych,
 • zespołach wokalnych,
 • zespołach wokalno- instrumentalnych,
 • mediach,
 • agencjach artystycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)