Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

27.01.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wykonywanie obowiązków w zakresie pracy socjalnej można nazwać misją. Misją niełatwą, w której liczy się nie tylko wiedza i umiejętności, lecz także charakter i konkretne cechy osobowości. Praca socjalna to pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Co dokładnie kryje się za tym stwierdzeniem? O tym dowiedzą się ci, którzy wybiorą kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, niezbędnej do poznania istoty ludzkiej i procesów społecznych oraz wiedzy przyrodniczej i psychologicznej, dającej podstawy zrozumienia systemu człowiek- środowisko oraz umożliwiającej zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Ponadto, studenci pozyskują wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno- prawnego instrumentarium.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • społeczno- kulturowe aspekty zdrowia i choroby,
 • polityka społeczna,
 • propedeutyka edukacji,
 • psychologia społeczna,
 • pedagogika społeczna,
 • gerontologia społeczna,
 • procesy zmiany społecznej,
 • metodyka pracy socjalnej,
 • prawo w pomocy społecznej,
 • zarządzanie projektami społecznymi i zespołem,
 • socjologiczne podstawy resocjalizacji

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają szeregu umiejętności. W jakim zakresie? Między innymi w zakresie interpretowania i wyjaśniania zjawisk i złożonych procesów społecznych, analizowania przyczyn i przebiegu procesów społecznych, analizowania procesów prowadzących do dezintegracji i wykluczenia. Ponadto, uczą się przygotowywać projekt socjalny, program społeczny, jak również strategie rozwiązywania problemów społecznych. Oprócz tego, nabywają umiejętności posługiwania się normami i zasadami prawnymi oraz etycznymi w celu rozwiązywania problemów społecznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, szpitalach, szkołach, sądach, placówkach resocjalizacyjnych, zakładach penitencjarnych, organizacjach pozarządowych, centrach integracji społecznej.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to niezwykle szeroki obszar zarówno kształcenia, jak i możliwości zawodowych. Każdego roku poznańskie uczelnie wybierane są przez coraz większe rzesze kandydatów, a jednym z jaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie miasta zdecydowanie jest uczelnia nosząca imię Adama Mickiewicza. Czy planując studiować Pracę socjalną warto zwrócić uwagę na tę uczelnię? Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Klaudia, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Zawsze chciałam mieszkać, studiować, a potem pracować w Poznaniu. Oczywiste dla mnie było to, że jeśli chcę zostać pracownikiem socjalnym i zdobyć do tego jak najlepsze przygotowanie to muszę uczyć się w najlepszej uczelni. A taką jest Uniwersytet Adama Mickiewicza.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod i technik stosowanych w praktyce społecznej,
 • struktur społecznych i uwarunkowań nierówności społecznych,
 • systemu pomocy rodzinie i systemu usług socjalnych,
 • zależności występujących między rodziną, środowiskiem lokalnym, regionem i państwem,
 • technik pozyskiwania danych przydatnych do diagnozowania mechanizmów procesów społecznych,
 • funkcjonowania infrastruktury pomocy społecznej,
 • interpretowania zjawisk społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • szpitalach,
 • szkołach,
 • sądach,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • zakładach penitencjarnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • centrach integracji społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)