Filozofia

Filozofia

Filozofia

27.01.2022

Filozofia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

We współczesnym świecie, który charakteryzuje się natłokiem informacji, chaosem poglądów i pośpiechem musi być ktoś, kto będzie potrafił postawić kilka istotnych pytań. W ogromnej gonitwie, która nas otocza i w której również bierzemy udział musi znaleźć się osoba, która zatrzyma się na chwilę i spróbuje odnaleźć przyczynę tej sytuacji. Dlatego studia filozoficzne są tak istotne.

Kształcenie na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. To także przygotowanie do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają szeroki program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • epistemologia,
 • estetyka,
 • etyka,
 • filozofia Dalekiego Wschodu,
 • filozofia społeczna i polityczna,
 • historia filozofii,
 • logika,
 • metodologia,
 • ontologia,
 • retoryka z erystyką,
 • historyczne korzenie współczesności,
 • filozofia środowiskowa,
 • współczesne teorie krytyczne

Nabywane umiejętności

Studenci Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie czytania i interpretacji tekstu, stawiania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi, formułowania własnego stanowiska i argumentacji. Ponadto, uczą się analizować i oceniać współczesne problemy i konflikty moralne, jak również interpretowania zachowań jednostkowych i społecznych.

 

Praca po studiach

Czym można się zająć po ukończeniu nauki? Absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, agencjach Public Relations, agencjach HR, wydawnictwach.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Filozofię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Filip, student Filozofii mówi:

„Filozofia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ma zupełnie inny wymiar. Wychodzi poza standardowe ramy studiów filozoficznych, dzięki czemu nabywa się liczniejszych umiejętności; takich, które poszukiwane są na rynku w różnych branżach. Na UAM studiujesz Filozofię, ale zdobywasz szerszą wiedzę.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filozofię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • czytania i interpretacji tekstu,
 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • antropologii kulturowej,
 • psychologii humanistycznej,
 • metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych,
 • doboru metod i konstruowania narzędzi badawczych,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach Public Relations,
 • agencjach HR,
 • wydawnictwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)