Matematyka

Matematyka

Matematyka

27.01.2022

Matematyka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Historia „królowej nauk” sięga początków cywilizacji. W starożytnej Babilonii obliczano pola niektórych figur i wykonywano pewne rachunki, a od czasów słynnego Talesa z Miletu zaczęto rozwijać wnioskowanie dedukcyjne. Matematyka to dyscyplina wszechobecna. Dyscyplina, na której opiera się cały świat. Związane z nią są liczne zawody i dzięki niej możliwy jest postęp technologiczny. Pomimo to, matematyka budzi skrajne odczucia. Ma ogromną rzeszę sympatyków, jak również niemałe grono tych, którzy się w niej gubią i nie potrafią do końca zrozumieć.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zastosowań matematyki. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, czy formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • wstęp do matematyki,
 • algebra liniowa,
 • kombinatoryka,
 • teoria miary i całki,
 • geometria różniczkowa,
 • analiza zespolona,
 • historia i filozofia matematyki,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • statystyka matematyczna,
 • elementy metod numerycznych

 

Praca po studiach

Absolwenci Matematyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą pochwalić się szeroką wiedzą, między innymi z obszarów matematyki finansowej i aktuarialnej, matematyki stosowanej, czy matematyki teoretycznej. Na tej podstawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w roli nauczycieli, badaczy, czy statystyków.

 

Opinie

Studia w Poznaniu stanowią interesującą ofertę dla głodnych wiedzy i umiejętności. Matematyka, z racji swojej pozycji, zajmuje w przestrzeni edukacyjnej bardzo istotne miejsce. Warto ją zgłębiać i wiązać z nią życie zawodowe. Ale gdzie studiować? W wyborze uczelni może pomóc odpowiedź na pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Magda, studentka Matematyki mówi:

„Dzięki umiejętnościom matematycznym można zawojować świat. Ze zdobytą na studiach wiedzą otwiera się wiele możliwości zawodowych i tylko od nas zależy, jaką drogę wybierzemy. W osiągnięciu sukcesu może pomóc także dyplom prestiżowej uczelni, dlatego studiuję matematykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • technik obliczeniowych i programowania,
 • posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • nauczyciel,
 • badacz,
 • statystyk.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)