Fizyka

Fizyka

18.03.2024

Fizyka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Fizyka to natura, przyroda. Jest nauką o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach. Zakres zjawisk i obiektów, którymi zajmuje się fizyka ukształtował się w toku jej rozwoju i podlega modyfikacji i rozszerzaniu w miarę dokonywania nowych odkryć. Najogólniej dzieli są na doświadczalną, polegającą na przeprowadzaniu obserwacji i doświadczeń oraz teoretyczną, która uogólnia wyniki doświadczeń i opisuje je ścisłym językiem matematyki, tworząc teorie zjawisk fizycznych.

Kształcenie na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Fizyka główne przedmioty:

 • narzędzia matematyczne,
 • mechanika,
 • drgania i fale,
 • termodynamika,
 • mechanika kwantowa,
 • technologie informatyczne,
 • fizyka ciała stałego,
 • techniki spektroskopii,
 • materia miękka,
 • nanostruktury,
 • szczególna teoria względności,
 • fotowoltaika,
 • elektronika spinowa,
 • wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie wykonywania analiz ilościowych oraz formułowania wniosków jakościowych, planowania i wykonywania badań doświadczalnych i obserwacji, stosowania metod numerycznych do rozwiązywania problemów matematycznych.

 

Praca po studiach

Czym mogą zająć się absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Fizykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach naukowych, laboratoriach przemysłowych, szkolnictwie.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Aby ułatwić zadanie tym, którzy zdecydowali się studiować Fizykę, sprawdzimy jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Grzesiek, student Fizyki mówi:

„UAM to miejsce dla ludzi kreatywnych, którzy ciągle poszukują odpowiedzi na różnorodne pytania związane z nauką. To uczelnia dla ciekawych. Poza tym, uczelnia znajduje się w pięknym mieście, w którym jest mnóstwo studentów i w którym nie można się nudzić.”

 

Gdzie studiować fizykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Studia na kierunku fizyka prowadzone są przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zlokalizowany przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu.

Kontakt:

tel. 61 829 5202

www.fizyka.amu.edu.pl

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • zjawisk elektromagnetycznych i praw nimi rządzących,
 • zjawisk i procesów z zakresu elektrodynamiki,
 • istoty zjawisk kwantowych,
 • przeprowadzania pomiarów fizycznych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • termodynamiki i fizyki statycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach naukowych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)